Op cursus in uw regio?

Overweegt u de kwaliteit van uw functioneringsgesprekken extra aan te scherpen? Er zijn speciaal voor dit doel cursussen ontwikkeld die direkt renderen. Deze ervaren organisaties hielpen met succes al duizenden leidinggevenden ……… Hieronder treft u per regio aanbieders aan van cursussen en workshops ter verbetering van de functioneringsgesprekken. Via hun websites kunt u zich direkt […]

Wat is een functioneringsgesprek?

Er zijn in Nederland meerdere type ‘functioneringsgesprekken’. Ze zijn allen onvergelijkbaar. Mede dit veroorzaakt het kwaliteitsverschil van het functioneringsgesprek. Het schept aan beide kanten van de tafel verwarring. Wat is het nu wel en wat beslist niet…..?   Algemeen Een functioneringsgesprek is een officieel gesprek waar zowel het functioneren van de werknemer als het functioneren […]

,

Cursus van de Maand

/
NCOI Opleidingen biedt leidinggevenden met 'goede voornemens'…
functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
,

Wat is een Beoordelingsgesprek?

/
Een functioneringsgesprek wijkt op belangrijke punten af van…

Functioneringsgesprek

Er zijn in Nederland meerdere type ‘functioneringsgesprekken’. Ze zijn allen onvergelijkbaar. Mede dit veroorzaakt het kwaliteitsverschil van het functioneringsgesprek. Het schept aan beide kanten van de tafel verwarring. Wat is het nu wel en wat beslist niet…..?

Algemeen
functioneringsgesprek voerenEen functioneringsgesprek is een officieel gesprek waar zowel het functioneren van de werknemer als het functioneren van de direct leidinggevende(n) in een bepaalde periode behandeld wordt. Men probeert in die gesprekken gezamenlijk een zo objectief en betrouwbaar mogelijk beeld te vormen over de tussentijdse vooruitgang. Hierbij worden meestal de (begrote) doelstellingen en targets als uitgangspunt genomen om te komen tot een opvatting over het functioneren.

Overige gespreksonderwerpen
Eventueel kunnen in die gesprekken ook zaken besproken worden die het functioneren van werknemers en de leidinggevenden in die betreffende periode verklaren. Zo is het niet ongebruikelijk dat in functioneringsgesprekken bijvoorbeeld ook gesproken wordt over de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim, de vaardigheden van een werknemer (competenties) of de ervaren kwaliteit van de (bege)leiding.

functioneringsgesprek en beoordelingsgesprekWie, hoevaak en waarom
Behalve de werknemer en de leidinggevende kunnen ook andere personen aan de bespreking deelnemen. Functioneringsgesprekken kunnen meerdere keren per jaar in organisaties plaatsvinden of geheel niet. Dit is mede afhankelijk van de visie en voorkeuren van het management op de bedrijfsvoering. Ook wet & regelgeving en cao’s kunnen bepalend zijn voor de mate waarin ze voorkomen.

Een onderdeel van de HR-Cyclus
Functioneringsgesprekken zijn cyclisch van aard. Ze komen (meestal op gezette tijden) in het jaar voor. Samen met beoordelingsgesprekken maken ze onderdeel uit van de zogenaamde “HR-cyclus”.

Vaak wordt over een functioneringsgesprek gedacht dat het een gesprek is. Dat is onjuist. We adviseren leidinggevenden het bewust ruimer te zien. Dat zorgt voor betere kwaliteit. Voor u als leidinggevende en voor uw personeel…….

Elk functioneringsgesprek bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. Die onderdelen kunnen ook fasen worden genoemd. Het betreffende de fasen: vooraf, tijdens en na het gesprek. Je kan deze onderdelen tezamen het totale functioneringsgesprek noemen. Ze zijn zowel voor u als leidinggevende als voor uw medewerkers van groot belang om van de gesprekken een succes te maken. Iedereen heeft in elke fase bepaalde verwachtingen waar zo optimaal mogelijk op ingespeeld moet worden. Dit zorgt op korte en langer termijn op veel vlakken voor tevredenheid bij leidinggevenden, afdelingen en de medewerkers.

functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Trainers schetsen bedenkelijk beeld over kwaliteit van het Nederlands functioneringsgesprek

media2_146_20120529131407Opinie-onderzoek 2012, hetfunctioneringsgesprek.nl

Nederlandse organisaties en leidinggevenden zijn wat betreft de functioneringsgesprekken nog lang niet uitgeleerd. Ons opinie-onderzoek, gehouden onder de 65 bekendste trainings- en opleidingsbureau’s van Nederland, wijst dat uit. 18% van de bureau’s deelden via een enquête met ons hun ervaringen en bevindingen bij Nederlandse organisaties.

Kwaliteitsniveau en het imago verdienen aandacht
De kwaliteit van klassieke functioneringsgesprekken in Nederland is “routinematig” of zelfs “verspillend”. Althans dat vinden de meeste trainers en opleiders in die gesprekken. Ruim 67% van hen geeft dat in het gehouden opinie-onderzoek aan. Te vaak bemerken ze dat de opofferingen niet opwegen tegen de baten van het houden van die gesprekken of dat er juist te weinig opgeofferd wordt om werkelijke waarde te creëren. Slechts iets meer dan 20% noemt de gespreksronden in Nederland wel “hoogwaardig” van kwaliteit.

Grote en kleine bureau’s verschillen sterk van mening
Trainers, die werkzaam zijn bij de kleinere bureau’s in Nederland, spreken zich milder uit over het kwaliteitsniveau van de gesprekken dan hun collega’s bij de grotere bureau’s.Circa 60% noemt ze “routinematig” van karakter. De “belevingswerelden” blijken significant te verschillen. De kleinere organisaties, met minder dan 5 werknemers, deden hun ervaren vooral op in het bedrijfsleven waar ze actief zijn (80%), de grotere bureau’s bij het bedrijfsleven én overheidsinstanties. Die laatste groep ervaart zowel het beste (hoogwaardig) als het slechtste (verspillend) maar waren ook minder uitgesproken. Iets meer dan 35% onthield zich van een mening.

(Be)dreigend imagoprobleem of niet?
Het kwaliteitsprobleem zou zijn weerslag moeten vinden in het imago van het beladen fenomeen dat jaarlijks meer dan 4,1 miljoen keer plaatsvindt in Nederland. De Nederlandse trainer vond in 56% van de gevallen dat er “(zeer zeker) wel sprake is van “een imagoprobleem onder de belangengroepen die het draagvlak ervoor ondermijnt”. 44% vond dit niet het geval.

>> vervolg: trainers over competenties, stress en valkuilen bij managers.

Verslag functioneringsgesprek Tilburgse burgemeester gelekt

Fractievoorzitter J. van Puijenbroek van Trots op Nederland in Tilburg is naar de politie gestapt. De uitkomsten van het functioneringsgesprek van zijn burgemeester Peter Noordanus zijn uitgelekt. Voortaan kan iedereen weten dat alle fractievoorzitters hem waarderen. En dat mag niet …….

 

De betreffende fractievoorzitter deed in tegenstelling tot de burgemeester zelf wel aangifte bij de politie. De burgemeester, lid van de PvdA, gaf eerder aan dit niet zinvol te vinden omdat bij andere “lekken” bij het plaats-delict nooit een dader gevonden is. De heer van Puijenbroek licht zijn beweegreden toe: ‘Ik denk dat dit dossier voldoende aanknopingspunten geeft voor het doen van een onderzoek. Het aantal betrokkenen is op één hand te tellen. Als je een misdrijf constateert, hoor je aangifte te doen. De politie bepaalt zelf wel of er een onderzoek komt.’

Volgens het Brabants Dagblad, die de confidentiële informatie in handen kreeg en openbaarde, werd de burgemeester goed beoordeeld door alle fractievoorzitters die het functioneringsgesprek met hem afnamen. Vooral tevreden was men ook over zijn leiderschap in zijn eerste zittingsjaar als burgemeester, aldus de krant.

Van Puijenbroek liet geen informatie los uit het functioneringsverslag. Wel gaf hij in grote lijnen aan dat ieder functioneringsgesprek positieve én negatieve kanten heeft.

Hetfunctioneringsgesprek.nl constateert dat de uitkomsten van functioneringsgesprekken dus ook “politiek” geladen kunnen zijn.

(Bronnen: Brabants Dagblad, ANP).

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste ontwikkelingen op gebied van functioneringsgesprekken.

Managementboek.nl boeken

De 11 valkuilen in een functioneringsgesprek
,

De 11 valkuilen in een functioneringsgesprek

/
In functioneringsgesprekken kan onbewust heel wat foutgaan. Wij…
,

15 tips voor een perfect functioneringsgesprek

/
Elk functioneringsgesprek is anders. Elke leidinggevende, afdeling…
© Copyright 2011-2017 | Het Functioneringsgesprek