Artikelen door Marc

Checklist voor de voorbereiding van de gespreksuitnodiging

Bij functioneringsgesprekken is het gebruikelijk om werknemers op een formele manier uit te nodigen voor hun functioneringsgesprek. Dit gebeurt via een zogenaamde gespreksuitnodiging. De inhoud van een dergelijk schrijven dient professioneel te worden opgesteld. Medewerkers vinden ze veelzeggend over de kwaliteit van gespreksrondes. Dit vereist voorbereiding ………  

Een functioneringsgesprek voorbereiden: gespreksuitnodiging werknemers

Bij functioneringsgesprekken is het gebruikelijk om werknemers op een formele manier uit te nodigen voor hun functioneringsgesprek. Dit gebeurt via een zogenaamde gespreksuitnodiging. De inhoud van een dergelijk schrijven dient professioneel te worden opgesteld. Medewerkers vinden ze veelzeggend over de kwaliteit van gespreksrondes. Dit vereist voorbereiding ………     Voor de organisatie van functioneringsgesprekken zijn […]

Enkele mythen over het verslag van het functioneringsgesprek

Nederland telt vele miljoenen ervaringsdeskundigen. Iedereen heeft zo zijn overtuigingen over het fenomeen functioneringsgesprekken. Veel van de knowhow blijkt toch op misverstanden te berusten. Hier volgen enkele bekende mythen over het verslag van een functioneringsgesprek die elke leidinggevende zou moeten weten…..     Mythe 25: niet getekende verslagen van functioneringsgesprekken door werknemers zijn juridisch niet geldig.    Néé dit […]

Enkele mythen over feiten van het functioneringsgesprek

Mythe 33: functioneringsgesprekken hebben een slecht imago reden temeer om ze af te schaffen Néé. Hoewel het draagvlak voor functioneringsgesprekken onder werknemers beter kan, worden ze nog steeds in meerderheid gewaardeerd. Onder leidinggevend Nederland is zeer veel draagvlak. Bijna 95% van de leidinggevenden noemt de gesprekken nuttig en leerzaam. Grotendeels wordt het verschil in draagvlak […]

Enkele mythen over gesprekstechnieken voor het functioneringsgesprek

Mythe 19: in functioneringsgesprekken wordt de leidinggevende geacht het woord te nemen over het functioneren van een personeelslid   Néé in een goed functioneringsgesprek is een werknemer meer aan het woord dan zijn of haar leidinggevende. Het is de bedoeling alle mogelijke denkbeelden boven tafel te krijgen. Ook als sommige niet kloppen of terzake doende […]

Enkele mythen over onderwerpen in functioneringsgesprekken

Mythe 16: de leidinggevende bepaalt welke onderwerpen er in een functioneringsgesprek worden behandeld     Néé goede functioneringsgesprekken stellen ook werknemers in staat punten of onderwerpen aan te brengen die zijzelf graag met hun leidinggevende willen bespreken. Vaak worden werknemers via de gespreksuitnodiging, enkele weken vooraf, in staat gesteld suggesties te leveren.       […]

Enkele mythen over organisatorische aspecten van het functioneringsgesprek

Mythe 8: werkgevers zijn verplicht functioneringsgesprekken te houden.   Néé. Behalve bij sommige ambtenaren is het wettelijk gezien niet verplicht. Vaak is het doen of niet doen geregeld per (collectieve) CAO’s.     Mythe 9: functioneringsgesprekken zijn minder geschikt voor de wat hardere branche, bedrijfs of beroepsculturen. Voor zachtere omgevingen zijn ze veel meer geschikt.  […]

Enkele mythen over het doel van het functioneringsgesprek

Mythe 1: de begrippen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek worden weliswaar door elkaar gehaald maar betekenen in feite hetzelfde. Néé zij betekenen geheel wat anders. Functioneringsgesprekken zijn vooral bedoeld tussentijds de voortgang van het werk te polsen. Beoordelingsgesprekken vellen achteraf een oordeel hoe het werk verlopen is en houden zich bezig hoe organisaties hun personeel hiervoor gaan […]