Beter omgaan met bezwaren

Het ezelsbruggetje BADSOC kan leidinggevenden helpen beter met tegenwerpingen en bezwaren van hun teamleden om te gaan.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Allereerst wordt aangeraden na te gaan of de bezwaren op twijfel of op een ervaren nadeel is gebaseerd.   

Als het bezwaar gebaseerd is op twijfel, dan moet u die als leidingegevende afslaan door het tegendeel te bewijzen.

U kunt dan bijvoorbeeld feiten of cijfers noemen of andere mensen aanhalen die in het verleden dat ook onterecht dachten.

Als bezwaren van uw medewerkers  echter op ervaren nadeel berustten, dan moet u als leidinggevende proberen meer de voordelen te benadrukken. Wat overigens niet betekent dat u het nadeel ontkent. Als het ware moet u de weegschaal positief laten dooslaan.

Het BADSOC kan daarbij helpen

B Bezwaar onderkennen en ook erkennen als leidinggevende 

A Aandacht schenken aan de persoon die ze uit. Toon compassie  

D Doorvragen om te checken of er niet iets anders mee bedoeld wordt.

S Samenvatten van hetgene wat is geuit aan bezwaren.

O Oplossingen samen bedenken, ze evalueren en keuze maken

C Conclusie trekken of het gelukt is om het bezwaar op te heffen.

Onderken in alle gevallen dat er een bezwaar is. Neem ze serieus en behandel ze ook dusdanig.