De ontslagprocedure

Soms is ontslag van een werknemer echt onvermijdbaar. U kunt dan als werkgever of leidinggevende op twee manieren ontslag aanvragen: via het UWV of via de kantonrechter. Via het UWV Als werkgever kunt u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Wel zal u hiervoor een of meer geldige redenen moeten opgeven. Vervolgens zal het UWV de reden(en) toetsen en beoordelen voor de … Lees meer

Ontslag op staande voet in het functionerinsggesprek

In een functioneringsgesprek kan het voorkomen dat u als leidinggevende merkt dat uw werknemer gestolen heeft, u zeer ernstig discrimineert of u fysiek bedreigt. In dit geval kunt u overwegen het personeelslid op staande voet te ontslaan. Het is wel een paardenmiddel voor echte noodgevallen met nogal ernstige consequenties voor de werknemer…   Algemeen Bij ontslag op staande voet wordt een arbeidsovereenkomst van … Lees meer

Uw werknemer weigert het verslag van het functioneringsgesprek te ondertekenen. Wat nu?

Soms zijn werknemers het inhoudelijk niet eens met het verslag van hun functioneringsgesprek. Sommigen weigeren dan terecht of onterecht het gespreksverslag te ondertekenen. Ook nadat meerdere malen is geprobeerd het verslag naar tevredenheid aan te passen. Wat kunt u als leidinggevende dan het beste doen? Een werknemer mag weigeren Meningen kunnen verschillen. Ook in en … Lees meer

Weigering functioneringsgesprek. Kan een werknemer dat zomaar…..?

Helaas komt het soms voor dat werknemers een functioneringsgesprek weigeren. Ook na intensieve bemiddeling en overleg. Wat is dan uw juridische positie als leidinggevende?    Weigering is wettelijk niet verboden Nederlandse werknemers kunnen een functioneringsgesprek bij hun werkgever weigeren. De wetgeving verbiedt dit niet nadrukkelijk. Zo is het weigeren van een functioneringsgesprek in het wetboek bijvoorbeeld … Lees meer

Ontslag tijdens een functioneringsgesprek … kan dat?

Soms kan een functioneringsgesprek aanleiding zijn een werknemer te ontslaan. In het algemeen is iemand ontslag aanzeggen tijdens een functioneringsgesprek echter ongebruikelijk. Alleen als de werknemer in het gesprek zelf het wel heel bont maakt, kan daar wel directe aanleiding voor zijn……    Zo werd recentelijk in het Brabantse Goirle een leidinggevende door zijn personeelslid met de dood bedreigd. De medewerker ging … Lees meer

Ontbindingsgronden arbeidscontract

Arbeidsrelaties met werknemers kunnen op meerdere manier worden beëindigd. Dit is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Deze kan voor bepaalde of onbepaalde tijd met de werknemer zijn aangegaan. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt deze automatisch op de einddatum van het contract. Werkgevers hoeven niet van rechtswege het aflopen van het contract te melden. Contractueel is dit reeds vastgelegd. … Lees meer

Geldige ontslagredenen

Werkgevers kunnen werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd enkel en alleen op juridische gronden ontslaan. Het arbeidsrecht noemt een aantal categorieën voor geldige ontslagredenen om een ontslagprocedure te starten. We noemen er enkele: Opzegverboden Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mogen voor enkele van de bovengenoemde redenen niet worden opzegd. Voor de navolgende situaties geldt er een strikt opzegverbod:   Uitzonderingen opzegverbod … Lees meer

Uit een functioneringsgesprek blijkt….een werknemer functioneert structureel niet……..

Als u constateert dat een werknemer structureel niet functioneert op uw afdeling kunt u meerdere zaken doen. U kunt aan demotie van de werknemer doen, een baanalternatief aanbieden of besluiten over te gaan tot ontslag van de medewerker. U kan in dit laatste geval een ontslagprocedure starten met als ontslagreden disfunctioneren. De gevolgen ervan voor de … Lees meer

Ontslag wegens een verstoorde werkrelatie

Om meerdere redenen kunnen functioneringsgesprekken de arbeidsrelatie tussen de leidinggevende en de werknemer aantasten.  In sommige gevallen kan de aantasting dermate ernstig zijn, dat er overwogen kan worden de arbeidsovereenkomst met een personeelslid te beëindigen. In dit geval kan een ontslagprocedure gestart worden vanwege een verstoorde werkrelatie. Een verstoorde arbeidsrelatie wat is dat volgens de wet? De vraag is … Lees meer