De ontslagprocedure

Soms is ontslag van een werknemer echt onvermijdbaar. U kunt dan als werkgever of leidinggevende op twee manieren ontslag aanvragen: via […]

Ontslag op staande voet in het functionerinsggesprek

In een functioneringsgesprek kan het voorkomen dat u als leidinggevende merkt dat uw werknemer gestolen heeft, u zeer ernstig discrimineert of u fysiek […]

Uw werknemer weigert het verslag van het functioneringsgesprek te ondertekenen. Wat nu?

Soms zijn werknemers het inhoudelijk niet eens met het verslag van hun functioneringsgesprek. Sommigen weigeren dan terecht of onterecht het […]

Weigering functioneringsgesprek. Kan een werknemer dat zomaar…..?

Helaas komt het soms voor dat werknemers een functioneringsgesprek weigeren. Ook na intensieve bemiddeling en overleg. Wat is dan uw juridische […]

Ontslag tijdens een functioneringsgesprek … kan dat?

Soms kan een functioneringsgesprek aanleiding zijn een werknemer te ontslaan. In het algemeen is iemand ontslag aanzeggen tijdens een functioneringsgesprek echter ongebruikelijk. Alleen […]

Ontbindingsgronden arbeidscontract

Arbeidsrelaties met werknemers kunnen op meerdere manier worden beëindigd. Dit is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Deze kan voor bepaalde […]

Geldige ontslagredenen

Werkgevers kunnen werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd enkel en alleen op juridische gronden ontslaan. Het arbeidsrecht noemt een aantal categorieën […]

Uit een functioneringsgesprek blijkt….een werknemer functioneert structureel niet……..

Als u constateert dat een werknemer structureel niet functioneert op uw afdeling kunt u meerdere zaken doen. U kunt aan demotie […]

Ontslag wegens een verstoorde werkrelatie

Om meerdere redenen kunnen functioneringsgesprekken de arbeidsrelatie tussen de leidinggevende en de werknemer aantasten.  In sommige gevallen kan de aantasting dermate ernstig zijn, […]