Welke zaken blijken beter te kunnen in functioneringsgesprekken?

Beter gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken zorgen voor een hogere tevredenheid onder de werknemers. Is dat belangrijk? Ja, medewerkers worden hierdoor loyaler aan organisaties en de […]

Meer dan 1 miljoen lastige functioneringsgesprekken

De Nederlandse beroepsbevolking telt meer dan 7,7 miljoen mensen waarvan 4,3% werkzoekend is (nov.’11).  In 2010 gaf 79% van de werkzame beroepsbevolking aan tevreden te […]

Minstens 4,6 miljoen gesprekken op jaarbasis

De hoeveelheid aan gesprekken Het functioneringsgesprek.nl heeft becijferd dat er op jaarbasis minstens 4,6 miljoen functionerings of beoordelingsgesprekken in Nederland […]

Het draagvlak onder werknemers voor functioneringsgesprekken mag groter…..

Werknemers in Nederland vinden over het algemeen hun functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken zinvol.  Echt overdonderd blijkt de meerderheid niet. Gemiddeld genomen geeft 71% […]

Functioneringsgesprekken helpen uitstroom van personeel te verlagen

Het werven en opleiden van personeel kost organisaties miljoenen euro’s op jaarbasis. Verlies van personeel laat veel investeringen in tijd en […]

Vrouwelijke werknemers moeten de verborgen kracht van functioneringsgesprek nog ontdekken

De commissie gelijke behandeling (CGB) was anno 2012 benieuwd naar de assertiviteit van vrouwen op de werkvloer en bevroeg 1800 […]