Minstens 4,6 miljoen gesprekken op jaarbasis

De hoeveelheid aan gesprekken Het functioneringsgesprek.nl heeft becijferd dat er op jaarbasis minstens 4,6 miljoen functionerings of beoordelingsgesprekken in Nederland plaatsvinden. Zowel in het groot, midden en het kleinbedrijf. Van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking (7,4 miljoen) geeft gemiddeld genomen 64% aan per jaar minstens 1 functionerings- of beoordelingsgesprek te hebben (Bronnen: CBS, FNV Bondgenoten). Grote verschillen in … Lees meer

Het draagvlak onder werknemers voor functioneringsgesprekken mag groter…..

Werknemers in Nederland vinden over het algemeen hun functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken zinvol.  Echt overdonderd blijkt de meerderheid niet. Gemiddeld genomen geeft 71% van het personeel aan ze nuttig te vinden. 29% denkt daar anders over. Voor een dergelijk belangrijk management-instrument is dit percentage feitelijk te veel om te kunnen spreken van solide draagvlak. Voor alle sectoren blijkt kwaliteitsverbetering raadzaam  In geen enkele sector … Lees meer

Functioneringsgesprekken helpen uitstroom van personeel te verlagen

Het werven en opleiden van personeel kost organisaties miljoenen euro’s op jaarbasis. Verlies van personeel laat veel investeringen in tijd en geld verdampen.  Deze vernietiging aan kapitaal, kennis en ervaring is vaak onnodig. Strategisch personeelsbeleid om ongewenste uitstroom te beperken kan in dit kader veel winst opleveren. Ook het functioneringsgesprek kan helpen. Het is bij uitstek het middel om … Lees meer

Vrouwelijke werknemers moeten de verborgen kracht van functioneringsgesprek nog ontdekken

De commissie gelijke behandeling (CGB) was anno 2012 benieuwd naar de assertiviteit van vrouwen op de werkvloer en bevroeg 1800 vrouwelijke Linkedin-members. Aan functioneringsgesprekken blijkt men nog relatief weinig waarde te hechten om scheefheid in de arbeidsverhoudingen bij werkgevers om te buigen. Jammer want die gesprekken kunnen bij uitstek hiervoor wel worden gebruikt. Hoe reageren … Lees meer

Welke zaken blijken beter te kunnen in functioneringsgesprekken?

Beter gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken zorgen voor een hogere tevredenheid onder de werknemers. Is dat belangrijk? Ja, medewerkers worden hierdoor loyaler aan organisaties en de tevredenheid heeft ook positieve effecten op hun klantgerichtheid. Welke onderwerpen blijken nog voor verbetering vatbaar in Nederland om de gesprekken naar een nog hoger niveau te tillen? Een overzicht van prioriteiten en actiepunten die uit divers onderzoek voortkomt ….. Uit diverse … Lees meer

Meer dan 1 miljoen lastige functioneringsgesprekken

De Nederlandse beroepsbevolking telt meer dan 7,7 miljoen mensen waarvan 4,3% werkzoekend is (nov.’11).  In 2010 gaf 79% van de werkzame beroepsbevolking aan tevreden te zijn over hun werk. Een eenvoudige rekensom maakt duidelijk dat er in ons land dus 1,5 miljoen werknemers zijn die beduidend minder tevreden zijn over hun werk. Bij 64% van iedere werknemer wordt op jaarbasis minstens 1 … Lees meer