Welke zaken blijken beter te kunnen in functioneringsgesprekken?

Beter gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken zorgen voor een hogere tevredenheid onder de werknemers. Is dat belangrijk? Ja, medewerkers worden hierdoor loyaler aan organisaties en de

Meer dan 1 miljoen lastige functioneringsgesprekken

De Nederlandse beroepsbevolking telt meer dan 7,7 miljoen mensen waarvan 4,3% werkzoekend is (nov.’11).  In 2010 gaf 79% van de werkzame beroepsbevolking aan tevreden te

Minstens 4,6 miljoen gesprekken op jaarbasis

De hoeveelheid aan gesprekken Het functioneringsgesprek.nl heeft becijferd dat er op jaarbasis minstens 4,6 miljoen functionerings of beoordelingsgesprekken in Nederland

Het draagvlak onder werknemers voor functioneringsgesprekken mag groter…..

Werknemers in Nederland vinden over het algemeen hun functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken zinvol. Echt overdonderd blijkt de meerderheid niet. Gemiddeld genomen geeft 71% van het

Functioneringsgesprekken helpen uitstroom van personeel te verlagen

Het werven en opleiden van personeel kost organisaties miljoenen euro’s op jaarbasis. Verlies van personeel laat veel investeringen in tijd en

Vrouwelijke werknemers moeten de verborgen kracht van functioneringsgesprek nog ontdekken

De commissie gelijke behandeling (CGB) was anno 2012 benieuwd naar de assertiviteit van vrouwen op de werkvloer en bevroeg 1800