Snel en eenvoudig een functioneringsgesprek voeren

Met behulp van dit formulier kunt u professioneel, snel en eenvoudig een functioneringsgesprek voeren. Dit formulier functioneringsgesprek is algemeen van opzet en bevat een 14tal kernachtige vragen. Het kan door leidinggevenden en organisaties voor elke type werknemer in elke branche worden gebruikt en na afname ook als verslag in het personeelsdossier worden opgenomen.

Download GRATIS het formulier

Je ontvangt: alle formulieren welke je nodig hebt voor het houden van functioneringsgesprekken: uitnodiging, vragenlijst & evaluatie.

 

 

Uw medewerker uitnodigen voor het functioneringsgesprek

Met behulp van dit formulier kunt u als leidinggevende uw medewerker op een professionele manier uitnodigen voor het functioneringsgesprek. Het formulier bevat tevens de mogelijkheid voor de medewerker om aan te geven welke gesprekspunten hij of zij op het gesprek graag met u wilt behandelen.

Het formulier is te verkrijgen door uw gegevens hier rechts achter te laten.

 

Formulieren

Binnenkort kunt u hier formulieren aantreffen voor de voorbereiding en uitvoering van uw functioneringsgesprekken. Het functioneringsgesprek.nl probeert  uw werk als leidinggevende of ondernemer hiermee ietwat te vergemakkelijken.

De kwaliteit van uw functioneringsggesprekken evalueren (kwaliteitsmanagement)

Met behulp van deze enquête kunt u snel en gemakkelijk uzelf op de hoogte stellen over hoe uw werknemers de functioneringsgesprekken hebben beleefd.

Deze enquêtes kunnen anoniem worden ingevuld. De vragenlijst is opgesteld door een expert en bevat alle noodzakelijke onderdelen om de kwaliteit van de gevoerde functioneringsgesprekken verantwoord te toetsen.

Gebruik ervan biedt u als leidinggevende of organisatie kansen te leren, te verbeteren en het draagvlak voor de functioneringsgesprekken te versterken.

Het formulier is te verkrijgen door uw gegevens hier rechts achter te laten.