101 leerzame boeken

Afspraken over functioneringsgesprekken in Cao’s

Bent u benieuwd naar mogelijke cao-bepalingen voor uw functioneringsgesprekken? Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) heeft een handige website waar afgesloten CAO’s voor alle sectoren en grootbedrijven te vinden zijn. U kunt de individuele cao’s oproepen en inzien.

 

Website: www.cao.szw.nl

 

Cursus functioneringsgesprekken voeren

 

Op cursus in uw regio?

media2__20121123125658Overweegt u de kwaliteit van uw functioneringsgesprekken extra aan te scherpen? Er zijn speciaal voor dit doel cursussen ontwikkeld die direkt renderen. Deze ervaren organisaties hielpen met succes al duizenden leidinggevenden ………

Hieronder treft u per regio aanbieders aan van cursussen en workshops ter verbetering van de functioneringsgesprekken. Via hun websites kunt u zich direkt oriënteren over hun visie, werkwijze en het specifieke cursusaanbod. In veel gevallen liggen er vrijblijvend uitgebreide informatiebrochures voor u klaar.

REGIO AMSTERDAM

NCOI Opleidingen         

Tel: 035 – 640 04 11  i website

AccuRaad

Tel: 035 – 692 24 44  i website    Contact: Jochem Jarigsma

BGL Trainingen

Tel: 023 – 555 67 55  i website    Contact: Petra Janzweerd

 

REGIO ARNHEM

Verbeterforum

Tel: 055 – 533 11 52  i website

Artra Arbeidsmarkttrainingen

Tel: 026 – 333 7572   i website     Contact: Daphne ten Haaf

 

REGIO DEN HAAG

MKB Cursus & Training

Tel: 015 – 219 13 90  i website

ROI Opleidingen

Tel: 070 – 376 36 36  i website

 

REGIO EINDHOVEN

Kenneth Smit Training

Tel: 040 – 251 13 37 i website

F-ektief

Tel: 013 – 571 76 72 i website     Contact: Ad de Beer

 

REGIO ROTTERDAM

IMK Opleidingen

Tel: 0172- 42 34 56  i website      Contact: Monica Poot

 

REGIO UTRECHT

ICM 

Tel: 030 – 29 19 888 i website

Horizon Training

Tel: 088 – 55 60 200 i website

 

REGIO ZWOLLE

De Steven

Tel: 0528 – 23 60 30  i website     Contact: mevr. M. van Nuil

Plieger Training

Tel: 0592 – 580 808   i website     Contact: mevr. M. Plieger

 

>> Nuttige tips om een geschikte cursus functioneringsgesprekken te vinden

>> Cursus van de Maand (Klik hier)

FNV Bondgenoten: ook werknemers hebben behoefte aan een functioneringsgesprek.

In een exclusief interview met hetfunctioneringsgesprek.nl heeft FNV Bondgenoten laten weten positief te staan tegenover het gebruik van functionerings- gesprekken. Wel moet er nog het een en ander verbeterd worden, vindt men. Binnenkort leest u hier meer over hun hedendaagse visie op het functioneringsgesprek….

 

Veel werkgevers en werknemers vertegenwoordigen zich in ledenorganisaties. Wat zijn anno 2011 hun opinies over het gebruik van het functioneringsgesprek? Staat men er positief tegenover over minder? Is het belang toegenomen of juist niet in deze tijd van economische recessie? Wat vindt men uitdagingen?

 

Binnenkort verschijnen hier de exclusieve interviews van hetfunctioneringsgesprek.nl met de grootste vertegenwoordigers van deze belangengroepen in Nederland.  

Cursus van de Maand

media2_147_20121210211159NCOI Opleidingen biedt leidinggevenden met ‘goede voornemens’ een krachtige cursus functionerings- en beoordelingsgesprekken aan. Ze starten al op 23 januari a.s. op maar liefst 5 verschillende lokaties in Nederland.

Waarom deze cursus?
Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn belangrijke instrumenten voor iedere manager of leidinggevende. Zowel de leidinggevende als de medewerker ervaart deze gesprekken vaak als een moeilijke activiteit die spanning oproept. Ze bieden u als leidinggevende de mogelijkheid problemen op te lossen, medewerkers te stimuleren en te motiveren. Functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen leiden tot persoonlijke groei en ontplooiing van uw medewerkers. Daarnaast kunnen en moeten er concrete afspraken worden gemaakt.

Meerwaarde van de cursus
Na deze training kunt u op een professionele manier functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. U kent de betekenis en de waarde van dit belangrijke instrument en weet het ook maximaal te benutten. Bovendien plaatst u functionerings- en beoordelingsgesprekken in de context van het competentiemanagement van medewerkers.

Bedoeld voor…
Deze training is bestemd voor leidinggevenden en P&O’ers die het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken in hun takenpakket hebben.

Degelijke aanpak
Tijdens de training wordt de theorie direct in de praktijk toegepast. Er worden gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen en rollenspelen uitgevoerd. U voert enkele functionerings- en beoordelingsgesprekken, die op individueel niveau scherp worden geanalyseerd. Uw trainer maakt gebruik van een praktijkgerichte en interactieve trainingsmethode.

Cursusonderdelen
In deze training wordt aandacht besteed aan 4 succesfactoren:

(1) de functionerings- & beoordelingsgesprekken

 • De beoordelingscyclus
 • Doelstellingen en gebruikswaarden
 • Het beoordelingssysteem
 • Relatie met competentiemanagement

(2) Het optimaal beoordelen van gedrag

 • Zorgvuldige oordeelsvorming
 • Gedragskenmerken
 • Beoordelen vanuit SMART doelstellingen
 • STAR-methodiek

(3) Effectieve gesprekstechnieken

 • De voorbereiding van de gesprekken
 • De gespreksstructuur
 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Helder formuleren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Confronteren
 • Afspraken maken

(4) Omgaan met lastige situaties (in gesprekken)

 • Problemen herkennen en oplossen
 • De negatieve beoordeling
 • Omgaan met weerstanden
 • Gesprek afronden met afspraken

Duur en de locaties
Cursusduur:    1+1 dagen (tussenperiode 2 weken)
Locaties:         afzonderlijk in Utrecht, R’dam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle

Brochure ontvangen   (Klik hier)
Direct inschrijven       (Klik hier)

Enkele vakbonden

Nederland telt circa zestien vakbonden. Hieronder staat een selectie van de grootste werknemersorganisaties in Nederland.

 

 

CNV Dienstenbond

Werknemersorganisatie voor het bank & verzekeringswezen, de grafische en mediasector, de handel, ICT en overige dienstverleners.

Tel. 023 – 565 10 52 Website: www.cnvdienstenbond.nl

 

 

CNV Onderwijs

Een vakvereniging bedoeld voor iedereen die werkt in het primaire tot en met het hoger beroepsonderwijs.

Tel. 0900 – 22 55 266 Website: www.cnvonderwijs.nl

 

 

CNV vakmensen

Tel. 0900 – 42 22 684 Website: www.cnvvakmensen.nl

 

 

De Unie

Een algemene werknemersorganisatie   

Tel. 0345 – 851 851 Website: www.unie.nl

 

 

FNV ABVAKABO

Werknemersorganisatie voor mensen werkzaam bij de overheid, zorg, welzijn, onderwijs, nuts, post en telecom.

Tel.  079 – 353 6350 Website: www.abvakabofnv.nl

 

 

FNV Bondgenoten

Werknemersorganisatie voor mensen werkzaam in de industrie, dienstensector, vervoer en voedingsindustrie

Tel. 030 273 82 22 Website: www.fnvbondgenoten.nl

Enkele werkgeversorganisaties

 

MKB Nederland 

Tel. 015 – 219 12 12 Website: www.mkb.nl

 

 

VNO-NCW

Tel. 070 – 349 03 49 Website: www.vno-ncw.nl

 

 

UNETO-VNI

werkgeversorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel 

Tel. 079 – 325 06 50 Website: www.uneto-vni.nl 

 

 

LTO Nederland

werkgeversorganisatie voor de land- en tuinbouw

Tel. 070 338 27 00 Website: www.lto.nl

Hulpinstanties bij discriminatie

Meldpunt discriminatie

Bij het meldpunt discriminatie kan ook aangifte gedaan worden van vormen van discriminatie in functioneringsgesprekken bij organisaties. Het meldpunt heeft in Nederland een uitgebreid netwerk aan vestigingen (ADB’s) die lokaal klachten o.a. registreren, advies kunnen geven en in behandeling nemen. Aanmeldingen kunnen desgewenst ook anoniem plaatsvinden. 

 

Tel. 010 – 201 02 01 Website: www.art1.nl  

 

 

 

Commissie gelijke Behandeling (CgB)

 

Bij deze commissie kunnen vormen van discriminatie in de werksfeer aangemeld worden. Uitgesloten zijn die van handicaps, chronische ziekten of op basis van leeftijd. Kostenloos kan een procedure worden opgestart om “een oordeel” te krijgen. Gedupeerden kunnen zich eventueel laten vertegenwoordigen, middels machtiging, door familie, een vakbond of anti-discriminatiebureau. De uitkomsten ervan zijn juridisch niet bindend, maar in de meeste gevallen wel beslechtend. In meer dan 75% van de gevallen volgen de gedaagden (verweerders) het oordeel en advies op van de commissie. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan volgen rechters 70% van de oordelen van CgB.   

 

Tel. 030 – 888 38 88 Website: www.cgb.nl