Cursus van de Maand

media2_147_20121210211159NCOI Opleidingen biedt leidinggevenden met ‘goede voornemens’ een krachtige cursus functionerings- en beoordelingsgesprekken aan. Ze starten al op 23 januari a.s. op maar liefst 5 verschillende lokaties in Nederland.

Waarom deze cursus?
Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn belangrijke instrumenten voor iedere manager of leidinggevende. Zowel de leidinggevende als de medewerker ervaart deze gesprekken vaak als een moeilijke activiteit die spanning oproept. Ze bieden u als leidinggevende de mogelijkheid problemen op te lossen, medewerkers te stimuleren en te motiveren. Functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen leiden tot persoonlijke groei en ontplooiing van uw medewerkers. Daarnaast kunnen en moeten er concrete afspraken worden gemaakt.

Meerwaarde van de cursus
Na deze training kunt u op een professionele manier functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. U kent de betekenis en de waarde van dit belangrijke instrument en weet het ook maximaal te benutten. Bovendien plaatst u functionerings- en beoordelingsgesprekken in de context van het competentiemanagement van medewerkers.

Bedoeld voor…
Deze training is bestemd voor leidinggevenden en P&O’ers die het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken in hun takenpakket hebben.

Degelijke aanpak
Tijdens de training wordt de theorie direct in de praktijk toegepast. Er worden gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen en rollenspelen uitgevoerd. U voert enkele functionerings- en beoordelingsgesprekken, die op individueel niveau scherp worden geanalyseerd. Uw trainer maakt gebruik van een praktijkgerichte en interactieve trainingsmethode.

Cursusonderdelen
In deze training wordt aandacht besteed aan 4 succesfactoren:

(1) de functionerings- & beoordelingsgesprekken

 • De beoordelingscyclus
 • Doelstellingen en gebruikswaarden
 • Het beoordelingssysteem
 • Relatie met competentiemanagement

(2) Het optimaal beoordelen van gedrag

 • Zorgvuldige oordeelsvorming
 • Gedragskenmerken
 • Beoordelen vanuit SMART doelstellingen
 • STAR-methodiek

(3) Effectieve gesprekstechnieken

 • De voorbereiding van de gesprekken
 • De gespreksstructuur
 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Helder formuleren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Confronteren
 • Afspraken maken

(4) Omgaan met lastige situaties (in gesprekken)

 • Problemen herkennen en oplossen
 • De negatieve beoordeling
 • Omgaan met weerstanden
 • Gesprek afronden met afspraken

Duur en de locaties
Cursusduur:    1+1 dagen (tussenperiode 2 weken)
Locaties:         afzonderlijk in Utrecht, R’dam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle

Brochure ontvangen   (Klik hier)
Direct inschrijven       (Klik hier)