De voorbereiding van functioneringsgesprekken

De voorbereidingKom beslagen ten ijs Minimaal twee weken van tevoren dien je de medewerker te informeren waar en wanneer het gesprek plaatsvindt. Het beste is dat het gesprek op een rustige locatie plaatsvindt waar jullie niet gestoord kunnen worden. Een schuine opstelling bevordert de gelijkwaardigheid, jullie kunnen daarom beter niet tegenover elkaar gaan zitten, maar … Lees meer

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (P.O.P.) en het functioneringsgesprek

In elk functioneringsgesprek wordt niet alleen gesproken over het functioneren van medewerkers. Ook de vaardigheden, de competenties van medewerkers komen aan bod. Vaak wordt het zogenaamde persoonlijke ontwikkelingsplan, ook wel P.O.P. genoemd, in het gesprek ter hand genomen om over de voortgang te spreken. Wat houdt zo’n persoonlijk ontwikkelingsplan nu eigenlijk concreet in….?   Onderdeel … Lees meer

De HR-cyclus

Wat houdt die cyclus nu concreet in? Functioneringsgesprekken worden in een adem genoemd met de zogenaamde HR-cyclus ook wel bekend als de “personeelscirkel”. De HR-cyclus geeft schematisch alle fasen van de arbeidsbetrekking weer tussen de organisatie en de werknemer.   Het model bestaat uit drie aparte fasen die de instroom, doorstroom en de uitstroomfase worden genoemd. Vaak wordt de doorstroomfase in het … Lees meer

Het beoordelingssysteem

Het beoordelingssysteem is voor organisaties een uiterst belangrijk middel om de jaarlijkse ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Ook maakt het systeem het mede mogelijk de voorgenomen prestaties praktisch te vertalen naar de individuele werknemer op “werkvloer”, die te faciliteren en beter te beheersen.  Anderzijds koppelt het beoordelingssysteem de organisatorische doelen (prestaties) aan het leveren van “tegenprestaties” voor het personeel. Op afdelingsniveau worden doelen … Lees meer

Het personeelsdossier en het verslag van het functioneringsgesprek

Het personeelsdossier is voor grote en kleine organisaties van groot belang. Dergelijke dossiers bevatten alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Ook voor functioneringsgesprekken zijn deze dossiers belangrijk. Het is namelijk juridisch raadzaam om de gespreksverslaggen in de dossiers op te nemen.    Behalve voor de arbeidsovereenkomsten zijn de dossiers ook … Lees meer

De 180 graden methode

Informatie over het functioneren van een werknemer voor het functioneringsgesprek kan op verschillende manieren en momenten worden verzameld. Elk heeft zijn voordelen en nadelen.  De 180 graden methode is de meest gebruikte methode onder leidinggevend Nederland in functioneringsgesprekken. Zowel de werknemer als de leidinggevende geven dan elk hun mening over de voortgang van de geleverde prestaties en … Lees meer

De 360 graden methode

Informatie over het functioneren van een werknemer voor het functioneringsgesprek kan op verschillende manieren en momenten worden verzameld. De opkomende 360 graden methode biedt voordeel ten opzichte van de meer traditionele methoden… De 360 graden methode is een minder bekende en gebruikte methode onder leidinggevend Nederland in functioneringsgesprekken. Niet alleen de werknemer en de leidinggevende geven dan elk hun … Lees meer

Functioneringsgesprek periodiek plannen

De vraag hoevaak het verstandig is functioneringsgesprekken te houden hangt af van de noodzaak en de behoefte. Die verschillen van organisatie tot organisatie. Noodzaak Functioneringsgesprekken kunnen voor organisaties noodzakelijk zijn omdat wetten en wettelijke regelingen dit vereisen. Ook bepaalde cao’s kunnen organisaties “dwingen” ze te houden.  Interne behoefte Behalve noodzaak door krachten van buitenaf, kan er uiteraard vanuit de organisaties … Lees meer

Uit welke punten bestaat het Functioneringsgesprek?

Elk klassiek functioneringsgesprek kan anders vorm gegeven zijn. De functies die het gesprek kan vervullen voor organisaties, leidinggevenden en werknemers verschillen. We geven u een algemene opsomming van onderwerpen die zoal besproken kunnen worden…. De inhoudelijke onderwerpen in het klassieke functioneringsgesprek kunnen zijn: A; ten aanzien van de werknemer:  B. ten aanzien van de leidinggevende: In de praktijk … Lees meer

Enkele voor en nadelen van een functioneringsgesprek

Het houden van functioneringsgesprekken kan voor en nadelen hebben.  Voor beslissingen om het functioneringsgesprek in organisaties te gaan invoeren, evalueren of wellicht af te schaffen is een overzicht van enkele algemene pro’s en con’s handig…. Voordelen functioneringsgesprekken Nadelen functioneringsgesprekken

De nazorgfase

nazorg? Tijdens het functioneringsgesprek worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd. Dit is om twee redenen belangrijk. Ten eerste is het een ijkpunt om bij een volgend gesprek na te kunnen gaan wat er van de gemaakte afspraken terecht is gekomen. In de tweede plaats kunnen er in de werkafspraken tussentijdse momenten worden bepaald waarop de werkafspraken … Lees meer