Enkele mythen over het doel van het functioneringsgesprek

Mythe 1De begrippen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek worden weliswaar door elkaar gehaald maar betekenen in feite hetzelfde. Néé zij betekenen geheel

Enkele mythen over organisatorische aspecten van het functioneringsgesprek

Mythe 8Werkgevers zijn verplicht functioneringsgesprekken te houden. Néé. Behalve bij sommige ambtenaren is het wettelijk gezien niet verplicht. Vaak is

Enkele mythen over onderwerpen in functioneringsgesprekken

Mythe 16de leidinggevende bepaalt welke onderwerpen er in een functioneringsgesprek worden behandeld Néé goede functioneringsgesprekken stellen ook werknemers in staat

Enkele mythen over gesprekstechnieken voor het functioneringsgesprek

Mythe 19In functioneringsgesprekken wordt de leidinggevende geacht het woord te nemen over het functioneren van een personeelslid Néé in een

Enkele mythen over feiten van het functioneringsgesprek

Mythe 33Functioneringsgesprekken hebben een slecht imago reden temeer om ze af te schaffen Néé. Hoewel het draagvlak voor functioneringsgesprekken onder

Enkele mythen over het verslag van het functioneringsgesprek

Nederland telt vele miljoenen ervaringsdeskundigen. Iedereen heeft zo zijn overtuigingen over het fenomeen functioneringsgesprekken. Veel van de knowhow blijkt toch op