Enkele mythen over het verslag van het functioneringsgesprek

Nederland telt vele miljoenen ervaringsdeskundigen. Iedereen heeft zo zijn overtuigingen over het fenomeen functioneringsgesprekken. Veel van de knowhow blijkt toch op misverstanden te berusten. Hier volgen enkele bekende mythen over het verslag van een functioneringsgesprek die elke leidinggevende zou moeten weten….. Mythe 25Niet getekende verslagen van functioneringsgesprekken door werknemers zijn juridisch niet geldig. Néé dit is een … Lees meer

Enkele mythen over het doel van het functioneringsgesprek

Mythe 1:Een veelvoorkomende misvatting is dat het functioneringsgesprek hetzelfde is als een beoordelingsgesprek. In werkelijkheid zijn dit twee verschillende gesprekken met verschillende doelen. Het functioneringsgesprek heeft vooral tot doel om tussentijds de voortgang van het werk te polsen, terwijl het beoordelingsgesprek achteraf een oordeel velt over het verloop van het werk en zich richt op … Lees meer

Enkele mythen over organisatorische aspecten van het functioneringsgesprek

Mythe 8: Hoewel veel werkgevers functioneringsgesprekken voeren, zijn ze niet wettelijk verplicht, behalve in enkele ambtenarenfuncties of vastgelegd in (collectieve) CAO’s. Mythe 9: Functioneringsgesprekken zijn geschikt voor elke branche, hard of zacht. Elk bedrijf kan baat hebben bij doelgerichte systemen en constructieve dialogen met werknemers. Ze kunnen ook helpen bij het integreren van ARBO-vereisten en … Lees meer

Enkele mythen over onderwerpen in functioneringsgesprekken

Mythe 16: In functioneringsgesprekken kunnen werknemers ook onderwerpen aandragen die zij willen bespreken. Suggesties kunnen vaak vooraf via de uitnodiging worden geleverd. Mythe 17: Functioneringsgesprekken gaan verder dan alleen het geleverde werk. Ze omvatten diverse onderwerpen die van belang zijn voor het (toekomstige) functioneren van werknemers, afhankelijk van organisatie en leidinggevende. Mythe 18: Niet alle … Lees meer

Enkele mythen over gesprekstechnieken voor het functioneringsgesprek

Mythe 19In functioneringsgesprekken wordt de leidinggevende geacht het woord te nemen over het functioneren van een personeelslid Néé in een goed functioneringsgesprek is een werknemer meer aan het woord dan zijn of haar leidinggevende. Het is de bedoeling alle mogelijke denkbeelden boven tafel te krijgen. Ook als sommige niet kloppen of terzake doende zijn. Dit … Lees meer

Enkele mythen over feiten van het functioneringsgesprek

Mythe 33Functioneringsgesprekken hebben een slecht imago reden temeer om ze af te schaffen Néé. Hoewel het draagvlak voor functioneringsgesprekken onder werknemers beter kan, worden ze nog steeds in meerderheid gewaardeerd. Onder leidinggevend Nederland is zeer veel draagvlak. Bijna 95% van de leidinggevenden noemt de gesprekken nuttig en leerzaam. Grotendeels wordt het verschil in draagvlak voor … Lees meer