Enkele mythen over het doel van het functioneringsgesprek

Mythe 1De begrippen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek worden weliswaar door elkaar gehaald maar betekenen in feite hetzelfde. Néé zij betekenen geheel […]

Enkele mythen over organisatorische aspecten van het functioneringsgesprek

Mythe 8Werkgevers zijn verplicht functioneringsgesprekken te houden. Néé. Behalve bij sommige ambtenaren is het wettelijk gezien niet verplicht. Vaak is […]

Enkele mythen over onderwerpen in functioneringsgesprekken

Mythe 16de leidinggevende bepaalt welke onderwerpen er in een functioneringsgesprek worden behandeld Néé goede functioneringsgesprekken stellen ook werknemers in staat […]

Enkele mythen over gesprekstechnieken voor het functioneringsgesprek

Mythe 19In functioneringsgesprekken wordt de leidinggevende geacht het woord te nemen over het functioneren van een personeelslid Néé in een […]

Enkele mythen over feiten van het functioneringsgesprek

Mythe 33Functioneringsgesprekken hebben een slecht imago reden temeer om ze af te schaffen Néé. Hoewel het draagvlak voor functioneringsgesprekken onder […]

Enkele mythen over het verslag van het functioneringsgesprek

Nederland telt vele miljoenen ervaringsdeskundigen. Iedereen heeft zo zijn overtuigingen over het fenomeen functioneringsgesprekken. Veel van de knowhow blijkt toch op […]