Tips om uw functioneringsgesprek te verknallen

Sarcasme kan soms heel leerzaam zijn. Het benadrukt zaken die we belangrijk vinden en laat ons beter “invoelen” wat het met ons en anderen doet als er slecht mee wordt omgegaan. Wellicht dat het bij deze “tips” voor functioneringsgesprekken ook zo werkt…….. Kraak als leider het systeem van functioneringsgesprekken openlijk af in uw team. Toon uw … Lees meer

De 11 valkuilen in een functioneringsgesprek

De 11 valkuilen in een functioneringsgesprek

In functioneringsgesprekken kan onbewust heel wat fout gaan. Wij hebben op basis van wetenschappelijke inzichten een lijst samengesteld. Alle punten blijken de kwaliteit van de gesprekken niet te bevorderen. Welke valkuil in het functioneringsgesprek herkent u? Bij functioneringsgesprekken met medewerkers moeten ook leidinggevenden op bepaalde punten aangeven wat hun opvattingen zijn over de geleverde prestaties van hun mensen. Uit onderzoek blijkt dit … Lees meer

Ze gewoon niet doen is soms heel verstandig!

Het lijkt onwaarschijnlijk maar soms is het niet doen van functioneringsgesprekken buitengewoon verstandig. Vrij recent onderzoek toont namelijk aan dat sommige functioneringsgesprekken meer kwaad dan goed doen……… Slecht georganiseerde en uitgevoerde functioneringsgesprekken blijken uitermate schadelijk. Waarom? Ze tasten het moreel van uw personeel aan en blijken de prestaties eerder te ondermijnen dan te bevorderen.   Hoe belangrijk de kwaliteit van functioneringsgesprekken ook … Lees meer

15 tips voor een perfect functioneringsgesprek

Elk functioneringsgesprek is anders. Elke leidinggevende, afdeling en organisatie ook. Toch zijn er algemeen geldende tips om met functioneringsgesprekken meer succes te boeken. Hier volgen de succesfactoren …. 1. Stel uzelf de vraag of het wel een echt klassiek functioneringsgesprek is Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn echt anders. Ze moeten verschillend gehouden worden. Vaak worden ze … Lees meer

Kwaliteitsmanagement van het functioneringsgesprek

De kwaliteit van functioneringsgesprekken in organisaties kunnen enorm verschillen. Welke typen zijn er te onderkennen en wat zijn de mogelijkheden ze eventueel te verbeteren? Een algemene visie op uitdagingen in het kwaliteitsmanagement van functioneringsgesprekken…. Als we de kwaliteit van functioneringsgesprekken beschouwen als het nut dat deze heeft in de ogen van de gebruiker(s) kunnen we vier … Lees meer

Manage emoties, stel een gespreksplan op

Soms kunnen de emoties in functioneringsgesprekken hoog oplopen. Emoties zijn belangrijk, maar zakelijk gezien niet altijd even functioneel.  Een manier om als leidinggevende minder overvallen te worden door emotionele reacties van uw medewerkers kan het opstellen van gesprekplannen zijn……   Als leidinggevende is het een basisvereiste onbevangen en open de functioneringsgesprekken in te gaan. Toch kunnen prestaties … Lees meer