Het gespreksplan

Lastige gesprekken. Sommige functioneringsgesprekken kunnen lastig zijn omdat de medewerker bijvoorbeeld teveel aan het woord is, of juist te weinig.

Waarom vragen stellen in het functioneringsgesprek?

In functioneringsgesprekken worden over en weer tussen de werknemer en de leidinggevende vragen gesteld. Waarom stellen we eigenlijk vragen, waarom zijn ze zo

Echt goed luisteren in functioneringsgesprek

Luisteren als leidinggevende in functioneringsgesprekken is van groot belang. Luisteren doe je niet alleen met je oren, zo blijkt het.

Het nut van feedback

Het gebruik van “feedback” of terugkoppeling stelt leidinggevenden in staat het beste uit functioneringsgesprekken te halen. Wat is feedback nu eigenlijk en

Doe S.M.A.R.T., gebruik L.S.D.!!!

Gesprekstechnieken zijn van doorslaggevend belang voor functioneringsgesprekken. De SMART en LSD-methode zijn onder leidinggevend Nederland bijzonder populair. Kent u ze al………….? De SMART

Beter omgaan met bezwaren

Het ezelsbruggetje BADSOC kan leidinggevenden helpen beter met tegenwerpingen en bezwaren van hun teamleden om te gaan. Allereerst wordt aangeraden na