Het gespreksplan

Lastige gesprekken. Sommige functioneringsgesprekken kunnen lastig zijn omdat de medewerker bijvoorbeeld teveel aan het woord is, of juist te weinig. […]

Waarom vragen stellen in het functioneringsgesprek?

In functioneringsgesprekken worden over en weer tussen de werknemer en de leidinggevende vragen gesteld. Waarom stellen we eigenlijk vragen, waarom zijn ze zo […]

Echt goed luisteren in functioneringsgesprek

Luisteren als leidinggevende in functioneringsgesprekken is van groot belang. Luisteren doe je niet alleen met je oren, zo blijkt het. […]

Het nut van feedback

Het gebruik van “feedback” of terugkoppeling stelt leidinggevenden in staat het beste uit functioneringsgesprekken te halen. Wat is feedback nu eigenlijk en […]

Doe S.M.A.R.T., gebruik L.S.D.!!!

Gesprekstechnieken zijn van doorslaggevend belang voor functioneringsgesprekken. De SMART en LSD-methode zijn onder leidinggevend Nederland bijzonder populair. Kent u ze al………….? De SMART […]

Beter omgaan met bezwaren

Het ezelsbruggetje BADSOC kan leidinggevenden helpen beter met tegenwerpingen en bezwaren van hun teamleden om te gaan. Allereerst wordt aangeraden na […]