Een functioneringsgesprek voorbereiden: waarom eigenlijk?

Een goede voorbereiding voor het functioneringsgesprek is veel meer dan het inlezen in de materie om het gesprek goed af […]

Een functioneringsgesprek voorbereiden: gespreksuitnodiging werknemers

Bij functioneringsgesprekken is het gebruikelijk om werknemers op een formele manier uit te nodigen voor hun functioneringsgesprek. Dit gebeurt via […]