Een functioneringsgesprek voorbereiden: waarom eigenlijk?

Een goede voorbereiding voor het functioneringsgesprek is veel meer dan het inlezen in de materie om het gesprek goed af te kunnen nemen met de werknemer. Behalve het behalen van meer rendement, zijn er ook andere belangrijke argumenten om als leidinggevende ervoor tijd te nemen. Het betaalt het zich altijd terug…..   Een eenduidige manier … Lees meer

Een functioneringsgesprek voorbereiden: gespreksuitnodiging werknemers

Bij functioneringsgesprekken is het gebruikelijk om werknemers op een formele manier uit te nodigen voor hun functioneringsgesprek. Dit gebeurt via een zogenaamde gespreksuitnodiging. De inhoud van een dergelijk schrijven dient professioneel te worden opgesteld. Medewerkers vinden ze veelzeggend over de kwaliteit van gespreksrondes. Dit vereist voorbereiding ……… Voor de organisatie van functioneringsgesprekken zijn gespreksuitnodigingen pure … Lees meer