Belangrijke wet en regelgeving

Voor functioneringsgesprekken zijn relatief veel wetten en regelgeving van belang. Niet alles mag en kan. Het functionerinsggesprek.nl maakte voor u een

De WbP (privacy wetgeving)

In Nederland hechten we belang aan onze privacy. De beschermingsmaatregelen van burgers en werknemers zijn vastgelegd in de wet bescherming

De ARBO

De ARBO-wetgeving heeft geen direkte werking voor functioneringsgesprekken. Er staat niets verplichtens over in. Toch kunnen ze indirekt voor organisaties richtinggegevend zijn

Wet Ondernemingsraden

Bij grotere organisaties met meer dan 50 werknemers is een ondernemingsraad verplicht. De rechten en plichten van de ondernemingsraad en

Is een functioneringsgesprek verplicht?

Soms zijn functioneringsgesprekken verplicht, soms ook weer niet. Er zijn in Nederland relatief veel wet en regelgeving en cao´s die