Belangrijke wet en regelgeving

Voor functioneringsgesprekken zijn relatief veel wetten en regelgeving van belang. Niet alles mag en kan. Het functionerinsggesprek.nl maakte voor u een voorlopig overzicht van basisrechten van werknemers…. Internationale wetgeving Zo hebben werknemers basisrechten in functioneringsgesprekken waaraan leidinggevenden en organisaties zich dienen te houden. Ze zijn gevat in een drietal wetten: Nationale wetgeving Er wordt streng op toegezien ook het … Lees meer

Categorieën Wet

De WbP (privacy wetgeving)

In Nederland hechten we belang aan onze privacy. De beschermingsmaatregelen van burgers en werknemers zijn vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens (WbP). De wet heeft belangrijke consequenties voor de functioneringsgesprekken van werkgevers…..   De Wet bescherming Persoonsgegevens (de WbP) (Persoons)gegevens van werknemers kunnen door organisaties niet zonder meer verzameld, vastgelegd, verwerkt, opgeslagen of verwijderd worden.  De Nederlandse wetgeving … Lees meer

Categorieën Wet

De ARBO

De ARBO-wetgeving heeft geen direkte werking voor functioneringsgesprekken. Er staat niets verplichtens over in. Toch kunnen ze indirekt voor organisaties richtinggegevend zijn wat er in functioneringsgesprekken inhoudelijk wordt behandeld.    De ArboWet kent zeer veel bepalingen en regelt over het algemeen genomen de rechten en plichten van werknemer en werkgever inzake de arbeidsomstandigheden in organisaties. Organisaties worden … Lees meer

Categorieën Wet

Wet Ondernemingsraden

Bij grotere organisaties met meer dan 50 werknemers is een ondernemingsraad verplicht. De rechten en plichten van de ondernemingsraad en de werkgever zijn wettelijk beschreven in de WOR. Ook voor functioneringsgesprekken blijkt de wetgeving relevant…..   In de WOR wordt geen melding gemaakt van functioneringsgesprekken. Bijvoorbeeld voor de invoering, uitvoering of afschaffing van de gespreksronden heeft de ondernemingsraad geen … Lees meer

Categorieën Wet

Is een functioneringsgesprek verplicht?

Soms zijn functioneringsgesprekken verplicht, soms ook weer niet. Er zijn in Nederland relatief veel wet en regelgeving en cao´s die mogelijk wel en mogelijk ook weer niet van toepassing zijn…. De vraag of het functioneringsgesprek voor organisaties verplicht is hangt van meerdere zaken. Zij kan bij wet en regelgeving verplicht zijn voor bepaalde beroepsgroepen of door … Lees meer

Categorieën Wet