De 180 graden methode

Informatie over het functioneren van een werknemer voor het functioneringsgesprek kan op verschillende manieren en momenten worden verzameld.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Elk heeft zijn voordelen en nadelen. 

De 180 graden methode is de meest gebruikte methode onder leidinggevend Nederland in functioneringsgesprekken. Zowel de werknemer als de leidinggevende geven dan elk hun mening over de voortgang van de geleverde prestaties en leggen dan de wederzijdse opvattingen erover schriftelijk vast.

Deze methode kan toegepast worden tijdens het functioneringsgesprek zelf of (deels) eraan voorafgaand.

In het laatste geval wordt door de leiding geruime tijd voor aanvang van het functioneringsgesprek de medewerker gevraagd zijn opvattingen over zijn functioneren alvast schriftelijk te verduidelijken en te retourneren.

Vaak wordt dit gedaan via een standaardformulier. De uitkomsten ervan worden dan in het gesprek zelf met de leidinggevende doorgenomen die eveneens zijn eigen meningen over de onderwerpen communiceerd.

Voordeel van deze methode is dat zowel de leidinggevende als de werknemer meer denktijd krijgen om de vragen beter te beantwoorden en dat die minder onder tijdsdruk plaatsvinden.

Ander voordeel is dat de leidinggevende hierdoor ook minder overvallen hoeft te worden door afwijkende opvattingen van een werknemer.

Tevens biedt het de leiding de mogelijkheid beter het gesprek met de betreffende werknemer voor te bereiden en te structureren.

Er kan immers op voorhand beter geanalyseerd worden bij welke onderwerpen in het gesprek het wenselijk is langer stil te staan als blijkt dat een mening (sterk) afwijkt van het denkbeeld van de leidinggevende.

Het grote nadeel van 180 graden methode is echter de objectiviteit.

Omdat een mening over het functioneren op sommige punten toch soms subjectief blijft (b.v. “klantgericht zijn”), kan het voorkomen dat de inzichten van de leiding en een werknemer haaks op elkaar staan. Positief aspect is wel de tijdwinst die met de methode geboekt wordt. 

De 360 graden methode probeert tegemoet te komen aan het subjectiviteitsprobleem van het gebruik van de180 graden methode in functioneringsgesprekken. Maar heeft als nadeel weer dat die tijdintensiever is.