De 360 graden methode

Informatie over het functioneren van een werknemer voor het functioneringsgesprek kan op verschillende manieren en momenten worden verzameld.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

De opkomende 360 graden methode biedt voordeel ten opzichte van de meer traditionele methoden…

De 360 graden methode is een minder bekende en gebruikte methode onder leidinggevend Nederland in functioneringsgesprekken. Niet alleen de werknemer en de leidinggevende geven dan elk hun mening over de voortgang van de geleverde prestaties, maar ook anderen zoals collega’s of zelfs klanten.

Deze methode vergt voor aanvang van het functioneringsgesprek voorbereiding om de informatie over een werknemer te verzamelen. De werknemer wordt benaderd, een of meerdere collega’s en eventueel ook worden klanten geraadpleegd.

Iedere mening van hun kant over het functioneren van de werknemer in kwestie wordt dan via een vragenlijst gevat en geanalyseerd. Zo krijgt men als leiding voorafgaand aan het gesprek een completer beeld over de denkbeelden van het functioneringsvraagstuk over een teamlid.

De uitkomsten van de 360 worden pas in het het functioneringsgesprek met de werknemer doorgenomen waarbij ook de leiding zijn of haar eigen meningen communiceerd.

Voordelen van de methode

Voordeel van deze methode is dat zowel de leidinggevende als de werknemer meer denktijd krijgen om de vragen beter te beantwoorden en dat die minder onder tijdsdruk plaatsvinden.

Ander voordeel is dat de leidinggevende hierdoor ook minder overvallen hoeft te worden door afwijkende opvattingen van een werknemer. Tevens biedt het de leiding de mogelijkheid beter het gesprek met de betreffende werknemer voor te bereiden en te structureren.

Er kan immers op voorhand beter geanalyseerd worden bij welke onderwerpen in het gesprek het wenselijk is langer stil te staan als blijkt dat een mening (sterk) afwijkt van het denkbeeld van de leidinggevende.

Het grote voordeel van 360 graden methode is dat het sterk tegemoet komt aan de objectiviteitsproblemen in traditionele functioneringsgesprekken ( “180 graden methoden”).

Omdat een mening over het functioneren op sommige punten toch soms subjectief blijft (b.v. “initiatief tonen”), kunnen meerdere relevante inzichten vanuit verschillende perspectieven helpen de werkelijkheid over het presteren van een werknemer beter te benaderen.

Nadelen van de methode

Een minder positief aspect van de methode is wel de tijd die de methode vergt. Soms kan de keuze voor een bepaalde collega in de 360 door de werknemer ook bekritiseerd worden.