De HR-cyclus

Wat houdt die cyclus nu concreet in?

Functioneringsgesprekken worden in een adem genoemd met de zogenaamde HR-cyclus ook wel bekend als de “personeelscirkel”.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

De HR-cyclus geeft schematisch alle fasen van de arbeidsbetrekking weer tussen de organisatie en de werknemer.  

Het model bestaat uit drie aparte fasen die de instroom, doorstroom en de uitstroomfase worden genoemd. Vaak wordt de doorstroomfase in het schema nog extra verduidelijkt. 

Alle fasen beschrijven dus feitelijk de levensduur waarin de organisatie en werknemer over en weer voor elkaar van bepaalde waarde zijn geweest (life-time-value). 

De instroomfase 

betreft de werving en selectie van een werknemer waarin een werknemer na een vaak uitgebreide selectieprocedure aangenomen wordt en een dienstbestrekking(svorm) met een organisatie aangaat.

De doorstroomfase 

beschrijft  de periode die de werknemer werkzaam is. Ook wordt in dit schema vaak nader aangegeven hoe de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de organisatie jaarlijks vorm en inhoud krijgt.

Je treft er de het (prestatie)beoordelingssysteem aan. Die maakt mede inzichtelijk hoe organisaties elk jaar weer hun werknemer instrueren, controleren, evalueren en afrondend  belonen en ontwikkelen.

De uitstroomfase

Het laatste onderdeel van de HR-cyclus betreft de uitstroomfase. 

Hier wordt de dienstbetrekking tussen de werkgever en werknemer afgerond en eindigt  deze formeel. De wederzijdse arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen vervallen dan in de meeste gevallen.

Functioneringsgesprekken vinden dus plaats in de doorstroomfase van de HR-cyclus en maken als toetsingsinstrument onderdeel uit van beoordelingssystemen.