De kwaliteit van uw functioneringsggesprekken evalueren (kwaliteitsmanagement)

Met behulp van deze enquête kunt u snel en gemakkelijk uzelf op de hoogte stellen over hoe uw werknemers de functioneringsgesprekken hebben beleefd.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Deze enquêtes kunnen anoniem worden ingevuld.
De vragenlijst is opgesteld door een expert en bevat alle noodzakelijke onderdelen om de kwaliteit van de gevoerde functioneringsgesprekken verantwoord te toetsen.

Gebruik ervan biedt u als leidinggevende of organisatie kansen te leren, te verbeteren en het draagvlak voor de functioneringsgesprekken te versterken.

Kijk op onze  “Formulieren pagina” om de volgende formulieren in PDF vorm te downloaden:

  • Functioneringsgesprek uitnodiging (PDF)
  • Formulier voor een functioneringsgesprek (PDF)
  • Enquêteformulier voor de evaluatie van de functioneringsgesprekken (PDF)

Hopelijk geven deze formulieren een goede basis voor het voeren van de gesprekken.

Veel succes!