Disclaimer

Op het gebruik van deze website is het onderstaande privacystatement van toepassing. Met het bezoeken en het mogelijk gebruiken van deze website stemt u in met deze disclaimer als ook privacystatement. Mocht u adverteerder zijn, dan gelden additioneel de Algemene Leveringsvoorwaarden van de uitgever van Het Functioneringsgesprek.

Uitgever als ook (mogelijke) tekstschrijvers van Het Functioneringsggesprek verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten en kunnen is samengesteld. Hiertoe spannen wij ons in. Als uitgever kunnen wij echter geen garantie gegeven dat de informatie ook volledig correct is. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om fouten op het gebied van (data) transmissie (EDI) geheel uit te sluiten of om bijvoorbeeld op de hoogte te zijn van de nieuwste of alle wetenschappelijke inzichten of rechtelijke uitspraken met betrekking tot behandelde onderwerpen. Mede op grond van het voorgaande, kunt u daarom als bezoeker en gebruiker geen rechten ontlenen aan de websiteteksten -die u op uw beeldscherm ziet – van Het Functioneringsgesprek.

Het auteursrecht van de op deze website gepubliceerde informatie danwel werken, berust geheel en al bij Het Functioneringsgesprek. Alle rechten (zowel auteursrechtelijk als databankrechtelijk) worden strikt en nadrukkelijk voorbehouden. ”. Behoudens relevante zakelijke dienstverleners op gebied van consultancy en training en opleiding, is het als bezoeker op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan om de gepubliceerde werken (zoals informatie, adviezen, checklists, formulieren e.d.) geheel of ten dele over te nemen. Mutaties hieromtrent zullen telkens op de website worden gepubliceerd onder “Disclaimer(s)”. Uitgever raadt derhalve bezoekers nadrukkelijk aan deze disclaimer regelmatig te controleren op aanpassing(en).

Het Functioneringsgesprek staat niet in voor de correctheid van de informatie die via deze site bereikt kunnen worden. Derhalve aanvaardt Het Functioneringsgesprek geen enkele aansprakelijkheid voor schade (noch direct, noch indirect), die ontstaat.

Het Functioneringsgesprek, april 2018