Echt goed luisteren in functioneringsgesprek

Luisteren als leidinggevende in functioneringsgesprekken is van groot belang.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Luisteren doe je niet alleen met je oren, zo blijkt het.
Verstandige leidinggevenden zetten voor functioneringsgesprekken actief meer zintuigen in…..

Leidinggevenden die goed willen luisteren naar hun medewerkers tijdens het functioneringsgesprek moeten de medewerker niet alleen de gelegenheid geven hun verhaal te vertellen, maar ook stimuleren het verhaal te vertellen. 

Wat men als medewerker werkelijk belangrijk vindt in het functioneringsvraagstuk achterhaalt men anders onvoldoende.

De leidinggevende als “actieve luisteraar”

Om dit te bewerkstelligen verdient het aanbeveling als leidinggevende een zogenaamde “actieve luisteraar” te zijn.

De leidinggevende moet constant aan de medewerker in het functioneringsgesprek laten blijken geïnteresseerd te zijn. Zowel uit de verbale als de non-verbale taal van de leiding moet de medewerker kunnen aflezen dat er aandacht geschonken wordt en dat de leidinggevende het belangrijk vindt te weten hoe de medewerker zelf dit alles ervaart.

Bovendien behoedt het actief luisteren om al te snel als leidinggevende conclusies te trekken of dat er adviezen worden gegeven die de medewerker zelf niet nuttig vindt.

Tevens biedt de actief luisteren methode ook de werknemer de mogelijkheid om zijn of haar emoties te uiten.

Zelfs als er geen hulp geboden kan worden voor een specifiek probleem, helpt het de medewerker dit gegeven makkelijker te accepteren.   

De algemene tips om meer als actieve luister “zichtbaar” te worden voor medewerkers zijn o.a.:

  • het hebben van veel oogcontact;
  • een voorovergebogen geïnteresseerde houding aannemen;
  • naast elkaar zitten i.p.v. tegenover elkaar;
  • de medewerker laten uitspreken, niet in de rede vallen; 
  • het doorvragen bij onduidelijkheid van taalgebruik;
  • regelmatig een gespreksdeel samenvatten;
  • overig.