Enkele mythen over gesprekstechnieken voor het functioneringsgesprek

Mythe 19
In functioneringsgesprekken wordt de leidinggevende geacht het woord te nemen over het functioneren van een personeelslid

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Néé in een goed functioneringsgesprek is een werknemer meer aan het woord dan zijn of haar leidinggevende. Het is de bedoeling alle mogelijke denkbeelden boven tafel te krijgen.

Ook als sommige niet kloppen of terzake doende zijn. Dit levert het meest aan informatie op om als leidinggevende hen beter te managen of coachen. Indirekt biedt dit ook voordeel aan de werknemer.

Mythe 20
Een beoordelingsgesprek kan zonder problemen gecombineerd worden met een functioneringsgesprek

Néé (alhoewel de meningen hierover verdeeld zijn). In de praktijk blijkt het combineren van de twee gespreksvormen voor veel verwarring te zorgen.

Zowel aan de kant van de leidinggevende als aan de kant van de werknemer. Vooral het feit dat beide gesprekken technisch gezien anders gevoerd moeten worden, bemoeilijkt het combineren.

Bij beoordelingsgesprekken beoordeelt men werknemers eenzijdig, bij functioneringsgesprekken geheel niet en wisselt men over een weer opvattingen uit over zaken die het functioneren (gaan) betreffen.

Mythe 21
In een functioneringsgesprek moeten werknemer en leidinggevende het met elkaar eens worden

Néé afwijkende meningen van medewerkers en leidinggevenden kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Het doel is zich een relevant beeld te vormen over de voortgang van het werk.

Mythe 22
Aanmerkingen over iemands functioneren spaart een leidinggevende op en worden pas behandeld in het officiële functioneringsgesprek

Néé werkers moeten elke dag leiding krijgen. Mochten zaken niet naar behoren worden uitgevoerd, dan dienen die zo snel mogelijk bijgestuurd te worden.

Bovendien moeten werknemers in functioneringsgesprekken niet overvallen worden met onbekende verbeterpunten.

Mythe 23
Een functioneringsgesprek is bedenkelijk van kwaliteit als die geen nieuwe feiten opleveren over het functioneren van een werknemer.

Néé. Veel experts zijn zelfs voorstander van “saaie” functioneringsgesprekken waar weinig nieuws aan het licht komt.

Dit getuigt volgens hen van goed leiderschap omdat leidinggevenden door hun goede dagelijks werk al goed op de hoogte zijn wat er speelt bij hun mensen. Op een formeel ogenblik samen met een personeelslid alles nog eens op een rijtje zetten vat alles goed samen….

Mythe 24
In tegenstelling tot de werkvloer is in functioneringsgesprekken wel sprake van gelijkwaardigheid tussen werknemer en leidinggevende.

Néé er blijft altijd sprake van een gezonde hiërarchische verhouding tussen leiding en werknemer.

Hoewel er voor functioneringsgesprekken wel een meer gelijkwaardige dialoog wenselijk is, regisseert de leidinggevende toch altijd het gesprek.