Enkele mythen over onderwerpen in functioneringsgesprekken

Mythe 16
de leidinggevende bepaalt welke onderwerpen er in een functioneringsgesprek worden behandeld

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Néé goede functioneringsgesprekken stellen ook werknemers in staat punten of onderwerpen aan te brengen die zijzelf graag met hun leidinggevende willen bespreken.

Vaak worden werknemers via de gespreksuitnodiging, enkele weken vooraf, in staat gesteld suggesties te leveren.

Mythe 17
In een functioneringsgesprek wordt het geleverde werk van een personeelslid behandeld

Néé veel meer onderwerpen worden besproken die belangrijk zijn voor het (toekomstig) functioneren van een werknemer. Per organisatie en leidinggevende verschillen die weer echter.

De doelen voor de functioneringsgesprekken en het leiderschap verschillen van bedrijf totbedrijf. Niet ongebruikelijk is ook de vaardigheden, de ontwikkeling van werknemers bijvoorbeeld te behandelen of Arbo-specifieke zaken.

Mythe 18
In een functioneringsgesprek moet standaard ook gesproken worden over het persoonlijk ontwikkelingsplan van de werknemer.

Néé sommige organisaties vinden de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers(groepen) dermate belangrijk dat ze speciaal hiervoor afzonderlijke gesprekscycli voeren.

In de meeste functioneringsgesprekken worden de persoonlijke ontwikkeling van werknemers standaard wel behandeld.