Enkele mythen over organisatorische aspecten van het functioneringsgesprek

Mythe 8: Hoewel veel werkgevers functioneringsgesprekken voeren, zijn ze niet wettelijk verplicht, behalve in enkele ambtenarenfuncties of vastgelegd in (collectieve) CAO’s.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Mythe 9: Functioneringsgesprekken zijn geschikt voor elke branche, hard of zacht. Elk bedrijf kan baat hebben bij doelgerichte systemen en constructieve dialogen met werknemers. Ze kunnen ook helpen bij het integreren van ARBO-vereisten en het verminderen van waardevol personeelsverloop.

Mythe 10: Werknemers kunnen ook zelf om functioneringsgesprekken vragen, en werkgevers zijn verplicht deze verzoeken te honoreren volgens de wet.

Mythe 11: De duur van een functioneringsgesprek kan variëren. Kwaliteit is belangrijker dan de tijdsduur. Vervolggesprekken kunnen nodig zijn voor een grondige evaluatie.

Mythe 12: Een slecht gevoerd functioneringsgesprek doet meer kwaad dan goed. Teleurgestelde werknemers zijn minder loyaal aan de werkgever en minder gemotiveerd richting klanten.

Mythe 13: Functioneringsgesprekken worden gevoerd op basis van behoefte en noodzaak. De frequentie hangt af van de stabiliteit in de werkomgeving en kan variëren van jaarlijks tot frequenter.

Mythe 14: Het verzetten van een functioneringsgesprek wordt afgeraden. Werknemers hechten waarde aan zorg en aandacht, en het gesprek is symbolisch belangrijk.

Mythe 15: Beoordelingscriteria moeten vooraf aan werknemers worden gecommuniceerd. Het centraal stellen van het functioneren in een gewerkte periode vereist heldere verwachtingen van managers voor aanvang van werkperioden.