Enkele mythen over organisatorische aspecten van het functioneringsgesprek

Mythe 8
Werkgevers zijn verplicht functioneringsgesprekken te houden.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Néé. Behalve bij sommige ambtenaren is het wettelijk gezien niet verplicht. Vaak is het doen of niet doen geregeld per (collectieve) CAO’s.

Mythe 9
Functioneringsgesprekken zijn minder geschikt voor de wat hardere branche, bedrijfs of beroepsculturen. Voor zachtere omgevingen zijn ze veel meer geschikt.

Néé. Iedere organisatie hoort behoefte te hebben aan systemen om doelen samen met de werknemers te bereiken en erover een constructieve dialoog te voeren.

Bovendien kunnen functioneringsgesprekken ook veel andere voordelen opleveren. Zo kunnen in de gesprekken bepaalde ARBO-vereisten worden geïntegreerd of uitstroom van waardevol personeel worden gereduceerd.

Mythe 10
Het houden van functioneringsgesprekken wordt door het management van organisaties bepaald

Néé ook werknemers kunnen daar zelf om verzoeken. Een werkgever moet dergelijke aanvragen van de wet ook honoreren.

Mythe 11
Een functioneringsgesprek met een werknemer duurt ongeveer een uur

Néé alles draait om de kwaliteit van het gesprek. Zowel de werknemer als leidinggevende kunnen het wenselijk vinden om vervolggesprekken te houden als een functioneringsgesprek daar aanleiding toe geeft.

Mythe 12
Beter een slecht gevoerd functioneringsgesprek, dan geen functioneringsgesprek

Néé slecht afgenomen gesprekken met personeel richten meer schade aan dan dat ze goed doen. Werknemers die teleurgesteld zijn over hun gesprek zijn statistisch gezien minder loyaal aan hun werkgever en ook minder gemotiveerd richting de klant.

Mythe 13
Een functioneringsgesprek met je werknemer houd je een keer per jaar

Néé functioneringsgesprekken worden gevoerd naar behoefte en noodzaak. De frequentie in het gebruik van een dergelijke thermometer is in kern afhankelijk van de stabiliteit in de werkomgeving.

Omstandigheden, intern of extern, kunnen de frequentiebehoefte beïnvloeden. Soms volstaat één gesprek per jaar, soms beduidend meer.

Mythe 14
Het verzetten van een gemaakte afspraak als leidinggevende voor een functioneringsgesprek moet kunnen.

Néé het wordt sterk afgeraden dit te doen. Psychologisch hechten werknemers veel waarde aan de zorg en aandacht van hen als werknemer.

Een functioneringsgesprek is ook een symbolisch moment hiervoor. Menig werknemer beschouwt het annuleren van zo’n gesprek door een leidinggevende als een anti-climax.

Mythe 15
Gehanteerde beoordelingscriteria worden pas in functioneringsgesprekken aan werknemers overlegd en verduidelijkt.

Néé juist niet. In functioneringsgesprekken staat het functioneren in een gewerkte periode “centraal”.  Managers behoren voor aanvang van werkperioden aan hun teamleden te communiceren wat van hen verwacht wordt. 

Pas achteraf als leidinggevende deze criteria aan werknemers verduidelijken getuigt niet van goed leiderschap.