Hulpinstanties bij discriminatie

Meldpunt discriminatie

Bij het meldpunt discriminatie kan ook aangifte gedaan worden van vormen van discriminatie in functioneringsgesprekken bij organisaties.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Het meldpunt heeft in Nederland een uitgebreid netwerk aan vestigingen (ADB’s) die lokaal klachten o.a. registreren, advies kunnen geven en in behandeling nemen.
Aanmeldingen kunnen desgewenst ook anoniem plaatsvinden. 

Tel. 010 – 201 02 01 Website: www.art1.nl  

Commissie gelijke Behandeling (CgB)

Bij deze commissie kunnen vormen van discriminatie in de werksfeer aangemeld worden. Uitgesloten zijn die van handicaps, chronische ziekten of op basis van leeftijd. Kostenloos kan een procedure worden opgestart om “een oordeel” te krijgen.

Gedupeerden kunnen zich eventueel laten vertegenwoordigen, middels machtiging, door familie, een vakbond of anti-discriminatiebureau.

De uitkomsten ervan zijn juridisch niet bindend, maar in de meeste gevallen wel beslechtend. In meer dan 75% van de gevallen volgen de gedaagden (verweerders) het oordeel en advies op van de commissie.

Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan volgen rechters 70% van de oordelen van CgB.   

Tel. 030 – 888 38 88 Website: www.cgb.nl