Minister Ivo Opstelten weet verschil tussen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek niet

Wat nu precies een functioneringsgesprek is en wat een beoordelingsgesprek, blijkt voor velen nog steeds moeilijk.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Ook op ministrieel niveau ging men in februari 2012 behoorlijk de mist in. Minister van jusitie Ivo Opstelten maakte kenbaar de rechtelijke macht in Nederland aan ‘functioneringsgesprekken’ te willen onderwerpen.

Wat hij feitelijk bedoelde waren ….. beoordelingsgesprekken. Pijnlijk voor hem maar ook geruststellend voor leidinggevend Nederland die ook kampt met de spraakverwarring en de praktische invulling ervan op de werkvloer.

“Rechters krijgen een jaarlijks functioneringsgesprek. Als ze hun werk verzuimen, kan salaris ingehouden worden. Bij ruzie met collega’s kunnen ze worden overgeplaatst naar een ander gerecht”.

Met deze ferme woorden liet minister van justitie Ivo Opstelten de tweede kamer weten dat hij met de gerechtelijke macht in dialoog is over betere maatregelen voor rechters die onvoldoende functioneren.

Zo’n type gesprek zou een welkome aanvuling zijn om zulke rechters beter te kunnen corrigeren.

Thans kunnen rechters, welke voor het leven benoemd worden, louter schriftelijk berispt of ontslagen worden. Het houden van zulke ‘functioneringsgesprekken’ zou ook een uitkomst zijn om strenger te straffen in Nederland.

De maatschappelijke druk hieromtrent neemt verder toe als wij de PVV mogen geloven die dit item op de politieke agenda in de tweede kamer heeft gezet.

Echt gelukkig is de woordkeuze van onze minister Opstelten niet in de uiteenzetting van zijn plannen. Hij had beter kunnen spreken over beoordelingsgesprekken met rechters dan over functioneringsgesprekken met hen.

De door de minister genoemde salarisvermindering of overplaatsing van rechters kunnen namelijk nooit direkte uitkomsten zijn van functioneringsgesprekken.

Zulke gesprekken vormen enkel en alleen een oriënterende dialoog tussen leiding en werknemer over de voortgang van (elkaars) werk. Rechtspositionele gevolgen voor een werknemer mogen ze niet hebben.

Bij beoordelingsgesprekken ligt dit geheel anders. Hierbij wordt eenzijdig en formeel het geleverde werk van werknemers door de leiding gewaardeerd en verbindt men er per definitie wel consequenties aan.