Minstens 4,6 miljoen gesprekken op jaarbasis

De hoeveelheid aan gesprekken

Het functioneringsgesprek.nl heeft becijferd dat er op jaarbasis minstens 4,6 miljoen functionerings of beoordelingsgesprekken in Nederland plaatsvinden. Zowel in het groot, midden en het kleinbedrijf. Van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking (7,4 miljoen) geeft gemiddeld genomen 64% aan per jaar minstens 1 functionerings- of beoordelingsgesprek te hebben (Bronnen: CBS, FNV Bondgenoten).

 

Grote verschillen in de sectoren

De populariteit van het functioneringsgesprek verschilt per branche echter aanzienlijk. In de verschillende sectoren zijn grote verschillen aangetroffen. Zo houdt 83% van het bank & verzekeringswezen ze, terwijl de sectoren landbouw & visserij en de textielindustrie hekkensluiters zijn met 51% en 50%. Het feit dat ook in de ICT& Telecom (79%) en de chemische industrie (75%) zware gebruikers zijn van de gesprekken, doet vermoeden dat de hoger opgeleide werknemer in Nederland vaker te maken krijgt met een functionerings- of beoordelingsgesprek.   

 

Een overzicht van alle sectoren

 

51%  Landbouw & visserij

59%  Voedingsindustrie

50%  Textiel, kleding en papier industrie

75%  Chemische industrie 

61%  Metaal en electronica industrie

67%  Overige industrie

67%  Groothandel

55%  Detailhandel

57%  Transport

79%  ICT en Telecom

83%  Bank en verzekeringswezen

69%  Zakelijke dienstverlening

62%  Overig

64%  Totaal

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie