Minstens 4,6 miljoen gesprekken op jaarbasis

De hoeveelheid aan gesprekken

Het functioneringsgesprek.nl heeft becijferd dat er op jaarbasis minstens 4,6 miljoen functionerings of beoordelingsgesprekken in Nederland plaatsvinden.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Zowel in het groot, midden en het kleinbedrijf. 
Van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking (7,4 miljoen) geeft gemiddeld genomen 64% aan per jaar minstens 1 functionerings- of beoordelingsgesprek te hebben (Bronnen: CBS, FNV Bondgenoten).

Grote verschillen in de sectoren

De populariteit van het functioneringsgesprek verschilt per branche echter aanzienlijk. In de verschillende sectoren zijn grote verschillen aangetroffen. Zo houdt 83% van het bank & verzekeringswezen ze, terwijl de sectoren landbouw & visserij en de textielindustrie hekkensluiters zijn met 51% en 50%. 

Het feit dat ook in de ICT& Telecom (79%) en de chemische industrie (75%) zware gebruikers zijn van de gesprekken, doet vermoeden dat de hoger opgeleide werknemer in Nederland vaker te maken krijgt met een functionerings- of beoordelingsgesprek.   

Een overzicht van alle sectoren

 • 51%  Landbouw & visserij
 • 59%  Voedingsindustrie
 • 50%  Textiel, kleding en papier industrie
 • 75%  Chemische industrie 
 • 61%  Metaal en electronica industrie
 • 67%  Overige industrie
 • 67%  Groothandel
 • 55%  Detailhandel
 • 57%  Transport
 • 79%  ICT en Telecom
 • 83%  Bank en verzekeringswezen
 • 69%  Zakelijke dienstverlening
 • 62%  Overig
 • 64%  Totaal