Minstens 4,6 miljoen gesprekken op jaarbasis

De hoeveelheid aan gesprekken

Het functioneringsgesprek.nl heeft becijferd dat er op jaarbasis minstens 4,6 miljoen functionerings of beoordelingsgesprekken in Nederland plaatsvinden.

Zowel in het groot, midden en het kleinbedrijf. Van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking (7,4 miljoen) geeft gemiddeld genomen 64% aan per jaar minstens 1 functionerings- of beoordelingsgesprek te hebben (Bronnen: CBS, FNV Bondgenoten).

Grote verschillen in de sectoren

De populariteit van het functioneringsgesprek verschilt per branche echter aanzienlijk. In de verschillende sectoren zijn grote verschillen aangetroffen. Zo houdt 83% van het bank & verzekeringswezen ze, terwijl de sectoren landbouw & visserij en de textielindustrie hekkensluiters zijn met 51% en 50%. 

Het feit dat ook in de ICT& Telecom (79%) en de chemische industrie (75%) zware gebruikers zijn van de gesprekken, doet vermoeden dat de hoger opgeleide werknemer in Nederland vaker te maken krijgt met een functionerings- of beoordelingsgesprek.   

Een overzicht van alle sectoren

 • 51%  Landbouw & visserij
 • 59%  Voedingsindustrie
 • 50%  Textiel, kleding en papier industrie
 • 75%  Chemische industrie 
 • 61%  Metaal en electronica industrie
 • 67%  Overige industrie
 • 67%  Groothandel
 • 55%  Detailhandel
 • 57%  Transport
 • 79%  ICT en Telecom
 • 83%  Bank en verzekeringswezen
 • 69%  Zakelijke dienstverlening
 • 62%  Overig
 • 64%  Totaal