Ontbindingsgronden arbeidscontract

Arbeidsrelaties met werknemers kunnen op meerdere manier worden beëindigd.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Dit is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.
Deze kan voor bepaalde of onbepaalde tijd met de werknemer zijn aangegaan.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt deze automatisch op de einddatum van het contract. Werkgevers hoeven niet van rechtswege het aflopen van het contract te melden. Contractueel is dit reeds vastgelegd.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst op meerdere manieren worden ontbonden:

door opzegging van de werkgever. De werkgever moet hiervoor een aannemelijke geldige reden hebben en een ontslagvergunning aanvragen en verkrijgen van het UWV;

door opzegging van de werknemer, vaak met een contractuele vastgelegde opzegtermijn;

door de kantonrechter;

met wederzijds goedvinden van werknemer en werkgever.