Ontslag op staande voet in het functionerinsggesprek

In een functioneringsgesprek kan het voorkomen dat u als leidinggevende merkt dat uw werknemer gestolen heeft, u zeer ernstig discrimineert of u fysiek bedreigt.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

In dit geval kunt u overwegen het personeelslid op staande voet te ontslaan.
Het is wel een paardenmiddel voor echte noodgevallen met nogal ernstige consequenties voor de werknemer…  

Algemeen

Bij ontslag op staande voet wordt een arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang beëindigd zonder enig opzegtermijn.

Dit kan door u gedaan worden zonder inschakeling van het kantongerecht of het UWV. Ontslag op staande voet kan mondeling of schriftelijk geven worden.

De werknemer verliest hiermee direct zijn baan, zijn inkomen en het recht op een uitkering. Bezwaar ertegen kan door het personeelslid wel worden aangetekend binnen een periode van zes maanden. 

Er gelden strenge voorwaarden

Voor ontslag op staande voet moeten aan een aantal voorwaarden door u zijn voldaan. Doet u dat niet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar.

Voorwaarden:

  • De reden moet dringend zijn.;
  • De dringende reden moet aan de werknemer zijn gecommuniceerd;
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.
  • Toelichting: dringende reden

Onder dringende reden om over te gaan tot ontslag op staande voet, verstaat de wet zeer ernstige gedragingen van een werknemer in dienstverband. Concreet kan hierbij gedacht worden aan: werkweigering, verduistering, geweld of bijvoorbeeld belediging.

De gedragingen moeten wel van dien aard te zijn dat van u als werkgever of leidinggevende redelijkerwijs niet verwacht kan worden het dienstverband met de medewerker te handhaven. 

Toelichting: de dringende reden communiceren aan werknemer

U bent als werkgever ook verplicht om bij het ontslag op staande voet direct aan uw medewerker exact duidelijk te maken waarom dit ontslag op staande voet gegeven wordt.

Zo kan volgens de wet de werknemer een juiste inschatting maken of het ontslag op staande voet wel terecht is en het aanvechten. De opgegeven reden voor het ontslag mag door u echter later niet worden gewijzigd of aangepast. 

Toelichting : het ontslag moet onverwijld gegeven zijn

Ontslag op staande voet dient door u als werkgever of leidinggevende zo snel mogelijk na het vaststellen van de “dringende reden” te worden gegeven. 

Het is echter wel toegestaan, als het voor de zorgvuldigheid noodzakelijk is, om nader onderzoek te verrichten. Maar, nadat dit onderzoek gehouden is, dient u dan dit direct alsnog te doen als uit het onderzoek blijkt dat daarvoor terechte aanleiding is.