Ontslag tijdens een functioneringsgesprek … kan dat?

Soms kan een functioneringsgesprek aanleiding zijn een werknemer te ontslaan.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

In het algemeen is iemand ontslag aanzeggen tijdens een functioneringsgesprek echter ongebruikelijk.
Alleen als de werknemer in het gesprek zelf het wel heel bont maakt, kan daar wel directe aanleiding voor zijn……   

Zo werd recentelijk in het Brabantse Goirle een leidinggevende door zijn personeelslid met de dood bedreigd. De medewerker ging door het lint toen deze in een functioneringsgesprek vernam dat hij onvoldoende functioneerde (bron: Pownews ’11). 

De gedragingen konden aanleiding zijn de persoon te ontslaan ‘op staande voet’ of op grond van een ‘verstoorde arbeidsrelatie’. Beiden zijn in dit geval juridische ontslaggronden voor dit specifieke kritische incident.

In zijn algemeenheid kan echter gesteld worden dat in functioneringsgesprekken geen ontslag van werknemers hoort plaats te vinden. Het functioneringsgesprek dient andere doelen.

Wel kan een gesprek informatie opleveren die in een later stadium werkgevers doen besluiten een ontslagprocedure te starten.

Ontslag aanzeggen van werknemers tijdens functioneringsgesprekken verbiedt de wet niet expliciet.