Ontslag wegens een verstoorde werkrelatie

Om meerdere redenen kunnen functioneringsgesprekken de arbeidsrelatie tussen de leidinggevende en de werknemer aantasten. 

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

In sommige gevallen kan de aantasting dermate ernstig zijn, dat er overwogen kan worden de arbeidsovereenkomst met een personeelslid te beëindigen.
In dit geval kan een ontslagprocedure gestart worden vanwege een verstoorde werkrelatie.

Een verstoorde arbeidsrelatie wat is dat volgens de wet?

De vraag is gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden. In de praktijk blijken zowel het UWV als de kantonrechter elk specifiek geval telkens apart te beoordelen.

Er zal door hen veel onderzoek worden verricht naar de toestand, de omstandigheden en die vervolgens afwegen. Aldoende vormt men zich een officieus beeld of sprake is van een dermate verstoorde arbeidsrelatie dat ontslag van de werknemer niet te vermijden is.

Veel bewijslast noodzakelijk

Werkgevers dienen bij een dergelijke procedure wel rekening te houden met het leveren van overtuigd bewijslast. In sommige gevallen kan die, vanwege subjectiviteit, zeer lastig zijn.

Niet iedereen verstaat in een werkomgeving onder verstoring hetzelfde of gaat daar op eenzelfde manier mee om. 

Cruciaal in de toekenning van het verzoek is dat werkgevers moeten kunnen aantonen dat er werkelijk sprake is van een ernstig verstoorde werkrelatie en dat deze structureel van aard is en zal zijn. 

Ook dient aannemelijk gemaakt te worden dat herstel van de relatie met de werknemer weinig realistisch is.