Trainers schetsen bedenkelijk beeld over kwaliteit van het Nederlands functioneringsgesprek

Nederlandse organisaties en leidinggevenden zijn wat betreft de functioneringsgesprekken nog lang niet uitgeleerd.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Ons opinie-onderzoek, gehouden onder de 65 bekendste trainings- en opleidingsbureau’s van Nederland, wijst dat uit. 18% van de bureau’s deelden via een enquête met ons hun ervaringen en bevindingen bij Nederlandse organisaties.

Kwaliteitsniveau en het imago verdienen aandacht
De kwaliteit van klassieke functioneringsgesprekken in Nederland is “routinematig” of zelfs “verspillend”.

Althans dat vinden de meeste trainers en opleiders in die gesprekken. Ruim 67% van hen geeft dat in het gehouden opinie-onderzoek aan.

Te vaak bemerken ze dat de opofferingen niet opwegen tegen de baten van het houden van die gesprekken of dat er juist te weinig opgeofferd wordt om werkelijke waarde te creëren. Slechts iets meer dan 20% noemt de gespreksronden in Nederland wel “hoogwaardig” van kwaliteit.

Grote en kleine bureau’s verschillen sterk van mening
Trainers, die werkzaam zijn bij de kleinere bureau’s in Nederland, spreken zich milder uit over het kwaliteitsniveau van de gesprekken dan hun collega’s bij de grotere bureau’s.Circa 60% noemt ze “routinematig” van karakter. De “belevingswerelden” blijken significant te verschillen.

De kleinere organisaties, met minder dan 5 werknemers, deden hun ervaren vooral op in het bedrijfsleven waar ze actief zijn (80%), de grotere bureau’s bij het bedrijfsleven én overheidsinstanties. Die laatste groep ervaart zowel het beste (hoogwaardig) als het slechtste (verspillend) maar waren ook minder uitgesproken. Iets meer dan 35% onthield zich van een mening.

(Be)dreigend imagoprobleem of niet?
Het kwaliteitsprobleem zou zijn weerslag moeten vinden in het imago van het beladen fenomeen dat jaarlijks meer dan 4,1 miljoen keer plaatsvindt in Nederland.

De Nederlandse trainer vond in 56% van de gevallen dat er “(zeer zeker) wel sprake is van “een imagoprobleem onder de belangengroepen die het draagvlak ervoor ondermijnt”. 44% vond dit niet het geval.

Opinie-onderzoek 2012, hetfunctioneringsgesprek.nl