Uit welke punten bestaat het Functioneringsgesprek?

Elk klassiek functioneringsgesprek kan anders vorm gegeven zijn.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

De functies die het gesprek kan vervullen voor organisaties, leidinggevenden en werknemers verschillen. We geven u een algemene opsomming van onderwerpen die zoal besproken kunnen worden….

De inhoudelijke onderwerpen in het klassieke functioneringsgesprek kunnen zijn:

A; ten aanzien van de werknemer: 

 • de geleverde periode-prestaties afgezet tegen de doelstellingen en targets
 • het gedrag afgezet tegen de verwachtingen 
 • de vereiste vaardigheden voor de prestaties (competenties)
 • de arbeidsomstandigheden inzake de veiligheid
 • de arbeidsomstandigheden inzake het welzijn 
 • het mogelijke ziekteverzuim, de ziektebegeleiding, de reïntegratie 
 • ambities, het loopbaantraject, de genoten training en opleiding
 • privé-omstandigheden die het functioneren (gaan) beïnvloeden
 • privé-omstandigheden die de loopbaan (gaan) beïnvloeden
 • overig; en

B. ten aanzien van de leidinggevende:

 • geleverde prestaties afgezet tegen de doelstellingen en targets
 • het gedrag
 • de noodzakelijke vaardigheden voor de prestaties (competenties)
 • de arbeidsomstandigheden inzake de veiligheid
 • de arbeidsomstandigheden inzake het welzijn
 • het mogelijke ziekteverzuim, de ziektebegeleiding, de reïntegratie
 • ambities, het loopbaantraject, de genoten training en opleiding
 • privé-omstandigheden die het functioneren (gaan) beïnvloeden
 • privé-omstandigheden die de loopbaan (gaan) beïnvloeden
 • overig.

In de praktijk blijkt dat de inhoud van een functioneringsgesprek sterk afhangt van de functies die het vervult in de organisaties. Die blijken sterk te verschillen.