Verslag functioneringsgesprek Tilburgse burgemeester gelekt

Fractievoorzitter J. van Puijenbroek van Trots op Nederland in Tilburg is naar de politie gestapt. 

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

De uitkomsten van het functioneringsgesprek van zijn burgemeester Peter Noordanus zijn uitgelekt.

Voortaan kan iedereen weten dat alle fractievoorzitters hem waarderen. En dat mag niet …….

De betreffende fractievoorzitter deed in tegenstelling tot de burgemeester zelf wel aangifte bij de politie. De burgemeester, lid van de PvdA, gaf eerder aan dit niet zinvol te vinden omdat bij andere “lekken” bij het plaats-delict nooit een dader gevonden is.

De heer van Puijenbroek licht zijn beweegreden toe: ‘Ik denk dat dit dossier voldoende aanknopingspunten geeft voor het doen van een onderzoek. Het aantal betrokkenen is op één hand te tellen.

Als je een misdrijf constateert, hoor je aangifte te doen. De politie bepaalt zelf wel of er een onderzoek komt.’

Volgens het Brabants Dagblad, die de confidentiële informatie in handen kreeg en openbaarde, werd de burgemeester goed beoordeeld door alle fractievoorzitters die het functioneringsgesprek met hem afnamen.

Vooral tevreden was men ook over zijn leiderschap in zijn eerste zittingsjaar als burgemeester, aldus de krant.

Van Puijenbroek liet geen informatie los uit het functioneringsverslag. Wel gaf hij in grote lijnen aan dat ieder functioneringsgesprek positieve én negatieve kanten heeft.

Hetfunctioneringsgesprek.nl constateert dat de uitkomsten van functioneringsgesprekken dus ook “politiek” geladen kunnen zijn.

(Bronnen: Brabants Dagblad, ANP).