Wat is een Beoordelingsgesprek?

Een functioneringsgesprek wijkt op belangrijke punten af van een beoordelingsgesprek.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Inzicht hierin is voor leidinggevenden belangrijk omdat het de kwaliteit van hun gevoerde functioneringsgesprekken met de werknemer ongewenst kan beïnvloeden.

Een beoordelingsgesprek is een formele ontmoeting tussen een werknemer en zijn leidinggevende waarin het totale functioneren van de werknemer in een periode door de leidinggevende en eventuele anderen eenzijdig wordt behandeld en definitief beoordeeld. Vaak betreft die periode een jaar.

Vaak worden de uitkomsten van eerder gehouden functioneringsgesprekken met de medewerker door de leiding gebruikt om:

  • (a) tot het definitieve oordeel te komen over het functioneren en
  • (b) dit oordeel ook beter te onderbouwen aan de persoon.

De formele beoordeling die uit die gesprekken voortkomt, wordt schriftelijk vastgelegd en kan zogenaamde rechtspositionele gevolgen hebben.

Het kan voor de werknemer werking hebben voor de dienstbetrekking (contractduur, promotie, ontslag), de primair en secundaire arbeidsvoorwaarden (vergoedingen) en de officiële “ontwikkelingstrajecten” (POP’s) van een werknemer.