Welk doel heeft het functioneringsgesprek?

Over functioneringsgesprekken wordt vaak gedacht dat die voor leidinggevenden en personeelszaken zijn bedoeld. Dit is onterecht. De gesprekken vervullen voor meerdere partijen, verschillende belangrijke functies. Het functioneringsgesprek.nl geeft een opsomming en komt tot opmerkelijke conclusies…. 

 

In Nederland hebben meerdere partijen baat bij de functioneringsgesprekken in organisaties. De belangengroepen beperken zich daarbij niet alleen tot de organisaties zelf. Ook daarbuiten kunnen partijen er direkt of indirekt belang bij hebben. Deze constatering benadrukt  de maatschappelijk verantwoordelijkheid die organisaties hebben met hun functioneringsgesprekken. Feitelijk blijken goede en correcte gesprekken voor alles en iedereen van belang.

 

We maken een tweedeling tussen partijen binnen en buiten de organisaties.

 

Binnen organisaties kunnen de navolgende groepen belang hebben bij het functioneringsgesprek:

 

de werknemer

de leidinggevenden

afdeling personeelszaken

de ondernemingsraad

de personeelsvereniging

afdeling marketing

afdeling public relations

afdeling finance

de bedrijfsgezondheidsdienst

de bedrijfsveiligheidsdiensten

interne academies voor training en opleiding

het algemeen management

overig.

 

Het doel die het functioneringsgesprek vervult, verschillen bij elk van hen. We belichten er een tweetal nader.

 

Functies voor de werknemer

Functioneringsgesprekken kunnen voor werknemers over het algemeen de volgende functies vervullen:

 

een inspraakmogelijk om gevoerd beleid te verbeteren;  

een manier om het eigen presteren te verbeteren;

een manier om de werkrelatie met de leiding te verbeteren;

een manier om je professioneel verder te ontwikkelen;

overig. 

 

Functies voor de leidinggevende

Voor de leidinggevende kan het functioneringsgesprek een functie vervullen om:

 

de voortgang van de individuele prestaties te toetsen en mogelijk bij te sturen (bewaking);

om de eigen stijl van leidinggeven te benadrukken en te verbeteren (coaching);

om vaardigheden (competenties) van medewerkers te verbeteren

om ondersteuningsbehoeften bij het team te ontdekken 

om kernwaarden in het team (b.v. samenwerking, integriteit) te verbeteren 

om de afdelingscultuur te verbeteren;

om de prestatiecultuur te verbeteren;

om naleving van belangrijke regels te benadrukken en te controleren (b.v. arbo of procedures);

om te voldoen aan de procedurele eisen van andere afdelingen (personeelszaken);

overig.

 

Buiten de organisaties kunnen de navolgende belangengroepen in zekere mate van de (uitvoering) functioneringsgesprekken afhankelijk zijn:

 

de internationale gemeenschap in de EU

diverse uitvoeringsinstanties van de EU

de Nederlandse samenleving

de overheid

de rechtelijke macht

diverse uitvoeringsinstanties van de overheid (b.v. Arbo)

de vakbonden

de werkgeversorganisaties

de vertegenwoordigers van minderheidsorganisaties  

overig. 

 

Zo wil bijvoorbeeld de Nederlandse en internationale samenleving dat eenieder als werknemer gelijke kansen heeft. Ongeacht iemands geloof, etniciteit of bijvoorbeeld seksuele geaardheid. Het functioneringsgesprek vervult voor deze belangengroepen de belangrijke functie dit daadwerkelijk ook voor de beroepsbevolking mogelijk te maken. 

 

Zie ook:

de voor en nadelen van functioneringsgesprekken.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie