Welke type cursussen functioneringsgesprekken kunt u kiezen?

In Nederland kunt u als leidinggevende bij ongeveer 135 aanbieders een cursus functioneringsgesprekken volgen.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Overweegt u een cursus te nemen?
Dan verdient het aanbeveling hier echt rekening mee te houden. Niet alle trainingen zijn voor u namelijk even waardevol. Welke type cursussen zijn er op de markt en waarom eigenlijk?    

Aanbod cursussen sterk gesegmenteerd

Net zoals in uw bedrijfstak, is ook de markt voor workshops, trainingen en cursussen gericht op functioneringsgesprekken sterk opgedeeld in segmenten.

Uitgaande van hun eigen specifieke kwaliteiten, spelen aanbieders aldus in op specifieke marktvraag en brengt men onderscheid aan ten opzichte van anderen.

De achtergronden van de marktspelers verschillen evenzeer als hun visie op het belang van de leerstof voor goede functioneringsgesprekken.    

Cursusopdeling naar uw gesprekscyclus

Elke organisatie verstaat onder hun functioneringsgesprek wat anders. In extreme gevallen bedoelen ze eigenlijk zelfs beoordelingsgesprekken.

Weer andere verkiezen zogenaamde “combinatie-gespreken”. Omwille van de efficiëntie, nemen ze dan in één enkel gesprek met werknemers zowel het klassiek functioneringsgesprek als het beoordelingsgesprek tezamen af.

Aanbieders van cursussen voorzien hierin en bieden in hoofdlijnen vier type trainingen die met de jaarlijkse gesprekscyclus (aansturing, voortgangsbewaking en eindwaardering) verband houden.

Het aanbod van cursussen voor het beter afnemen van functioneringsgesprekken is het grootst. Die van combinatiegesprekken het kleinst.    

Niet aan elke cursus kunt u deelnemen

De trainingen voor functioneringsgesprekken kunnen ook opgedeeld worden in open of gesloten cursussen. Hiermee wordt de vrije toegankelijkheid bedoeld voor kandidaat-deelnemers.

Sommige aanbieders bieden organisaties de mogelijkheid de cursus te geven bij de organisatie zelf. Bijvoorbeeld 1-op-1 met een leidinggevenden of aan een groep van leidinggevenden in dat bedrijf.

Deze cursussen (ook wel in-company genoemd) kunnen gerichter afgestemd worden op de werkomgeving en de uitdagingen van de cursist(en) en kunnen, bij meerpersoonsheid, vaak ook voordeliger ingekocht worden.    

Leren met of zonder trainer?

Met de opkomst van ICT en de toename aan kennis over het leren, kunnen anno 2013 cursussen functioneringsgesprekken ook geheel online worden gevolgd.

Deze ‘trainers-vrije’ cursussen zijn goedkoper en bieden, in tegenstelling tot de klassieke offliners, de cursisten de mogelijkheden zelf de tijd, plaats en lengteduur te bepalen om te leren.

Deze cursussen zijn als introduktie zeer geschikt. Minder geschikt zijn ze voor de wat gevordenden.    

Cursussen voor startende of gevorderde teamleiders

Voor het voeren van gedegen functioneringsgesprekken is veel kennis en vaardigheden nodig. Omwille van bijvoorbeeld de tijd of natuurlijke aanleg is het niet iedere leidinggevende gegeven dit alles in één enkele cursus machtig te worden.

Sommige aanbieders bieden derhalve cursussen aan die meer zijn toegespitst op het ervarings- en kennisniveau van hun cursisten. Omdat de gespreksronden een lage jaarlijks frequentie hebben en bevattelijk zijn voor afbrokkeling van de knowhow, zijn er ook zogenaamde “opfris-cursussen”.  

Afdelingsgebonden cursussen voor leiders

Het leidinggeven aan een salesprofessional staat in schril contrast met het leidinggeven aan een afdeling juristen, elektrotechnische ingenieurs of produktiemedewerkers.

Sommige cursusaanbieders spelen hierop in. De culturen en de arbeidsmarktsituatie verschillen en daarmee ook uw uitdagingen als leider. Dit sorteert ook effect in de zwaartepunten van functioneringsgesprekken.

Bij de ene afdeling zijn de gesprekstechnieken kritscher voor het succes, bij de andere afdeling is het logischer meer stil te staan bij het persoonlijk ontwikkelingsplan van medewerkers. In het laatste geval bijvoorbeeld om uitstroom te verminderen van moeilijk te werven hoogwaardig technisch personeel op de arbeidsmarkt (retentiebeleid).    

Branchespecifieke cursussen

Om meer aan te sluiten bij de praktijk en belevingswereld van cursisten, worden cursussen functioneringsgesprekken ook voor afzonderlijke bedrijfstakken veelvuldig aangeboden.

Soms faciliteren branchevereningingen deze trainingen. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen voor de accountancy, het onderwijs, de metaalsector of de overheid.    

Opleidingsgebonden cursussen

Ook op achtergronden van cursisten spelen aanbieders in.Vaak worden hun cursussen aangeboden op MBO of HBO+ niveau. De veronderstelling is dat dit het leren gemakkelijkt en dat het kwaliteitsbevorderend is voor de cursusgroep.

Veel trainingen stimuleren namelijk het onderling uitwisselen van ervaringen van hun cursisten.    

Praktijkrealistische cursussen

In het cursusaanbod kan ook een tweedeling worden gemaakt in op basis van praktijkoefeningen. Sommige aanbieders maken gebruik van acteurs om hun cursisten direct in de gelegenheid te stellen de lesstof praktisch toe te passen.

Deze cursusvorm – vaak ook workshop genoemd – draagt bij aan een betere en ook langere beklijving van de materie.    

Verschillen in cursusduur

Ook in de lengteduur verschillen de cursussen in functioneringsgesprekken. Ze zijn er van één enkele dagdeel tot meerdaags. Bij meerdaagse kunnen die zowel aaneengesloten zijn als uitgespreid in een maand.

De langste training in Nederland beslaat een tijdbestek van 3 dagen. De meeste trainingen stellen zich ten doel het gespreksvermogen van leidinggevenden in één dag te verbeteren.    

Investeringsbedragen lopen uiteen

De trainingen zijn er in uiteenlopende prijsklassen. U kunt al als Leidinggevende vanaf enkele honderden euro’s aan cursussen deelnemen. De duurste cursussen worden voor een factor 10 meer aangeboden.

De prijzen zijn een onbetrouwbare indicator voor cursuskwaliteit. Ze zijn altijd onderhevig aan de behoefte en voorkeuren van de cursist in spe. Evenals het aanbod, verschillen die sterk.

In het algemeen bedraagt de vergoeding voor een eendaagse cursus functioneringsgesprekken circa zevenhonderd euro. Voor dergelijke cursussen gelden overigens voordelige fiscale (investerings)regelingen. Naar verwachting is dit ook in het boekjaar 2013 niet anders.