Wet Ondernemingsraden

Bij grotere organisaties met meer dan 50 werknemers is een ondernemingsraad verplicht.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

De rechten en plichten van de ondernemingsraad en de werkgever zijn wettelijk beschreven in de WOR.
Ook voor functioneringsgesprekken blijkt de wetgeving relevant…..  

In de WOR wordt geen melding gemaakt van functioneringsgesprekken. Bijvoorbeeld voor de invoering, uitvoering of afschaffing van de gespreksronden heeft de ondernemingsraad geen rechten of plichten.

Indirekt heeft de ondernemingsraad wel invloed op het fenomeen met het zogenaamde “instemmingsrecht”. Dit is een recht waarmee de OR, uit naam van haar achterban, haar “goedkeuring” wel of niet kan verlenen aan belangrijke beleidsmatige zaken door organisaties.   

In artikel 27 van de WOR staan enkele relevante opmerkingen die belangrijk kunnen zijn voor functioneringsgesprekken in organisaties.  

WOR art. 27 Instemmingsrecht t.a.v.

lid c. belonings of een functiewaarderingssysteem

lid g. regelingen op het gebied van personeelsbeoordeling

lid k. verwerking & bescherming van persoonsgegevens

lid l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers.

Zo is lid l van dit artikel belangrijk voor de invoering van zgn. “personeelvolgsystemen”. Een (technische) manier om systematisch informatie te verzamelen over het functioneren van werknemers voor het beoordelingsgebruik.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan camerabeelden, het registreren van telefonische gesprekken (Distrivox-zaak) of het opnemen van kilometerstanden van chauffeurs of vertegenwoordigers.

Instemming van de OR ten aanzien van een personeelvolgsysteem betekent overigens niet dat uitvoering van het systeem ook rechtsgeldig is.

Zo kan het toch indruisen tegen de wettelijke bepalingen in bijvoorbeeld de Wet bescherming Persoonsgegevens en achteraf “vernietigbaar” beschouwd worden door de rechter.