Burgemeester Bolsius tweede slachtoffer in 2012 van lekken functioneringsgesprek

Voor de tweede keer is in 2012 het verslag functioneringsgesprek van een burgemeester uitgelekt.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Viel begin van dat jaar de Tilburgse burgemeester Noordanus deze twijfelachtig eer ten deel, aan het einde ervan overkwam dit de burgervader van Amersfoort de heer Lucas Bolsius.

Dit keer kreeg het AD een vertrouwelijke verslag in handen van het functioneringsgesprek van de burgemeester uit Amersfoort.

In het krantenartikel wordt een beeld geschetst van een gemeenteraad die zijn burgervader niet alleen prijst, maar ook serieus adviseert zich professioneel te verbeteren.

Als verbeterpunten werden onder andere genoemd: ”meer leiderschap tonen”, “zichtbaarder zijn”, “beter luisteren” en “meer empathie tonen”.

De drie fractievoorzitters, die het uitgelekte functioneringsgesprek afnamen, hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De burgemeester zelf heeft dit nog niet gedaan. In een reactie liet hij de media weten “geschokt” te zijn en “dat het vertrouwen van alle gespreksparters aan tafel is geschonden”.

Hoe pijnlijk en ernstig het voorval voor hem ook is, ook het controlesysteem voor het gemeentelijk bestuur loopt een fikse deuk op. Functioneringsgesprekken met burgemeesters zijn een belangrijk instrument om lokale bestuurders te controleren en eventueel her te benoemen.

Aan de commissaris van de Koningin moeten ze over de uitkomsten van die gesprekken verantwoording afleggen.

Nu er in 2012 al twee kritische incidenten hebben plaatsgevonden, lijkt de tijd rijp voor een kritisch onderzoek of de landelijke procedures omtrent de functioneringsgsprekken voor burgemeesters niet moeten worden aangescherpt.

31 december 2012, Hetfunctioneringsgsprek.nl