Tips functioneringsgesprek als werkgever

Het functioneringsgesprek is niet voor elke werkgever een hoogtepunt, en sommige werknemers zien er ook niet echt het nut van in. Toch moeten deze gesprekken jaarlijks gevoerd worden. Vaak gebeurt het dat leidinggevenden er snel vanaf willen zijn en gewoon een vragenlijst doornemen. Maar het functioneringsgesprek kan daadwerkelijk waardevol zijn als het goed wordt aangepakt. … Lees meer

Het verschil tussen een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken verschillen beduidend. Hier volgt een overzicht van belangrijke afwijkingen tussen het klassieke functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. FunctieverschilKlassieke functioneringsgesprekken kunnen, behalve een controle-functie voor de voortgang van prestaties,meer functies vervullen dan beoordelingsgesprekken. Beoordelingsgesprekken richten zich voornamelijk op de waardering en ontwikkeling van een individuele werknemer, de zogenaamde prestatiebeoordeling en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Werknemers kunnen bij … Lees meer

Welk doel heeft het functioneringsgesprek?

Over functioneringsgesprekken wordt vaak gedacht dat die voor leidinggevenden en personeelszaken zijn bedoeld. Dit is onterecht. De gesprekken vervullen voor meerdere partijen, verschillende belangrijke functies. Het functioneringsgesprek.nl geeft een opsomming en komt tot opmerkelijke conclusies….  In Nederland hebben meerdere partijen baat bij de functioneringsgesprekken in organisaties. De belangengroepen beperken zich daarbij niet alleen tot de organisaties zelf. Ook daarbuiten kunnen partijen … Lees meer

8 Mythen over het verslag functioneringsgesprek

Nederland telt vele miljoenen ervaringsdeskundigen. Iedereen heeft zo zijn overtuigingen over het fenomeen functioneringsgesprekken. Veel van de knowhow blijkt toch op misverstanden te berusten. Hier volgen enkele bekende mythen over het verslag van een functioneringsgesprek die elke leidinggevende zou moeten weten…..  Mythe I Niet getekende verslagen van functioneringsgesprekken door werknemers zijn juridisch van generlei waarde/ niet geldig … Lees meer

Een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek combineren

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken worden in de praktijk veelvuldig tegelijkertijd afgenomen.  Sommige experts uiten hun twijfels over deze efficiënte manier van werken. Hetfunctioneringsgesprek.nl zet voor leidinggevenden enkele voor en nadelen van deze ‘combi-gesprekken’ op een rijtje. Gaat het ten koste van de effectiviteit van die gesprekken? De beoordelingscyclus In veel organisaties maken het plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek deel uit … Lees meer

Welke type cursussen functioneringsgesprekken kunt u kiezen?

In Nederland kunt u als leidinggevende bij ongeveer 135 aanbieders een cursus functioneringsgesprekken volgen. Overweegt u een cursus te nemen? Dan verdient het aanbeveling hier echt rekening mee te houden. Niet alle trainingen zijn voor u namelijk even waardevol. Welke type cursussen zijn er op de markt en waarom eigenlijk?     Aanbod cursussen sterk gesegmenteerd Net … Lees meer

Nuttige tips om de beste cursus functioneringsgesprekken te kiezen

Overweegt u als leidinggevende zelf op zoek te gaan naar een training om uw know-how over functioneringsgesprekken aan te scherpen. Bijvoorbeeld om uw drempelvrees te overwinnen, uw kennis up te daten of om definitief af te rekenen met welles-nietes gesprekken? Wat uw motivatie ook is, deze tips helpen om het ‘ezeltje-prik’ te omzeilen in het gevarieerde … Lees meer

Wat is een functioneringsgesprek?

Er zijn in Nederland meerdere type ‘functioneringsgesprekken’. Ze zijn allen onvergelijkbaar. Mede dit veroorzaakt het kwaliteitsverschil van het functioneringsgesprek. Het schept aan beide kanten van de tafel verwarring. Wat is het nu wel en wat beslist niet…..? Algemeen Een functioneringsgesprek is een officieel gesprek waar zowel het functioneren van de werknemer als het functioneren van … Lees meer

De onderdelen van een functioneringsgesprek

Vaak wordt over een functioneringsgesprek gedacht dat het een gesprek is. Dat is onjuist. We adviseren leidinggevenden het bewust ruimer te zien. Dat zorgt voor betere kwaliteit. Voor u als leidinggevende en voor uw personeel…….  Elk functioneringsgesprek bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. Die onderdelen kunnen ook fasen worden genoemd. Het betreffende de fasen: vooraf, tijdens en na het … Lees meer

Wat is een Beoordelingsgesprek?

Een functioneringsgesprek wijkt op belangrijke punten af van een beoordelingsgesprek. Inzicht hierin is voor leidinggevenden belangrijk omdat het de kwaliteit van hun gevoerde functioneringsgesprekken met de werknemer ongewenst kan beïnvloeden. Een beoordelingsgesprek is een formele ontmoeting tussen een werknemer en zijn leidinggevende waarin het totale functioneren van de werknemer in een periode door de leidinggevende en eventuele anderen eenzijdig wordt behandeld en … Lees meer