De voorbereiding van functioneringsgesprekken

De voorbereiding
Kom beslagen ten ijs

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Minimaal twee weken van tevoren dien je de medewerker te informeren waar en wanneer het gesprek plaatsvindt.
Het beste is dat het gesprek op een rustige locatie plaatsvindt waar jullie niet gestoord kunnen worden.

Een schuine opstelling bevordert de gelijkwaardigheid, jullie kunnen daarom beter niet tegenover elkaar gaan zitten, maar in een hoek van negentig graden.

Een goede voorbereiding door jullie beiden draagt bij aan een succesvol functioneringsgesprek.

Tijdens de uitnodiging voor het gesprek vraag je daarom aan de medewerker een lijstje op te stellen met punten waarover hij graag wilt praten en dit minimaal een week van tevoren aan je te geven.

Je kunt de medewerker dan ook zelf aangeven welke punten jij graag wil bespreken, zodat hij zich ook goed kan voorbereiden.

Hoe bereid je je goed voor?

Bekijk ten eerste de gemaakte (werk)afspraken van het vorige functioneringsgesprek, zijn er nog openstaande punten die moeten worden besproken/afgehandeld, zijn de resultaten bereikt?

Tevens kan de onderstaande checklist een hulpmiddel zijn bij het formuleren van de onderwerpen die je wilt bespreken:

  • Welke prestaties worden van de medewerker verwacht?
  • Welke kennis, vaardigheden en attitude zijn daarvoor noodzakelijk?
  • Op welke gebieden dient de medewerker zich verder te ontwikkelen?
  • Hoe kan je de medewerker hierin ondersteunen?
  • Welke doorgroeimogelijkheden zijn voor de medewerker aanwezig binnen de organisatie?

Welke problemen worden ervaren in het huidige functioneren?
Bereid dit goed voor aan de hand van concrete voorbeelden van het

functioneren van de medewerker.

  • Hoe kan je de medewerker hierin ondersteunen?
  • Wat zijn je verwachtingen betreffende de medewerker?