Een functioneringsgesprek voorbereiden: gespreksuitnodiging werknemers

Bij functioneringsgesprekken is het gebruikelijk om werknemers op een formele manier uit te nodigen voor hun functioneringsgesprek.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Dit gebeurt via een zogenaamde gespreksuitnodiging.

De inhoud van een dergelijk schrijven dient professioneel te worden opgesteld. Medewerkers vinden ze veelzeggend over de kwaliteit van gespreksrondes. Dit vereist voorbereiding ………

Voor de organisatie van functioneringsgesprekken zijn gespreksuitnodigingen pure noodzaak.

Toch vervullen ze meer belangrijke functies. Ze scheppen ook bepaalde verwachtingen bij uw werknemers en benadrukken tevens de noodzaak tot samenwerking.

Zo informeren gespreksuitnodigingen werknemers niet alleen over het wat, hoe en wanneer van hun functioneringsgesprek, maar bieden ze werknemers ook de mogelijkheid bijtijds een eigen inbreng te leveren om de gesprekken naar wens af stemmen.

Professionele gespreksuitnodigingen:

  • vermelden het doel van de functioneringsgesprekken;
  • leggen de gehanteerde werkwijze bij de gesprekken uit;
  • vragen actieve medewerking van werknemers;
  • doen aan elke werknemer een concrete voorstel voor een datum, tijdstip, tijdsduur en plaats;
  • zijn voldoende flexibel van aard;
  • bieden tevens werknemers de kans zich goed voor te bereiden.

Hetfunctioneringsgesprek.nl heeft voor leidinggevenden een handige checklist opgesteld voor het samenstellen van een professionele gespreksuitnodiging.