Functioneringsgesprekken helpen uitstroom van personeel te verlagen

Het werven en opleiden van personeel kost organisaties miljoenen euro’s op jaarbasis. Verlies van personeel laat veel investeringen in tijd en geld verdampen. 

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Deze vernietiging aan kapitaal, kennis en ervaring is vaak onnodig. Strategisch personeelsbeleid om ongewenste uitstroom te beperken kan in dit kader veel winst opleveren.

Ook het functioneringsgesprek kan helpen. Het is bij uitstek het middel om te toetsten of de werknemer het nog naar zijn of haar zin heeft in de organisatie.     

Werknemers geven zelf aan bij organisaties te vertrekken vanwege de arbeidsomstandigheden, de beloning en het gebrek aan professionele ontwikkelingsmogelijkheden.

Opmerkelijk is ook dat de directe werkrelatie met de leidinggevende ook in de top-8 van vertrekredenen staat.  

Een overzicht van de vertrekreden van personeel:

1. nieuwe uitdaging willen hebben

2. salaris

3. onvoldoende (doorgroei)mogelijkheden

4. ontslag

5. werkdruk/ balans tussen werk en privé

6. reistijd

7. sfeer of bedrijfscultuur

8. de leidinggevende

(bron: salarisonderzoek VKbanen – Berenschot 2010).

Algemeen bekend is dat werknemers niet altijd hun onvrede over hun aanstelling kenbaar maken. Voor organisatie die willen voorkomen dat kostbaar menselijk kapitaal vertrekt,verdient het dus aanbeveling in functioneringsgesprekken hier extra veel aandacht aan te besteden. 

Het nut van de standaardopbouw van functioneringsgesprekken lijkt in dit kader bewezen.

Naast de behandeling van de prestaties en de competenties van de werknemer, verdient het voor het tegengaan van personeelsuitstroom ook aanbeveling de ervaren arbeidsomstandigheden, de ontwikkeling van de medewerker en de leiding goed te bespreken.

In Nederland geeft 23% van de werknemers aan niet tevreden te zijn over hun werk. Hetfunctioneringsgesprek.nl heeft becijferd dat de leidinggevenden in meer dan 1 miljoen functioneringsgesprekken deze onvrede zouden moeten constateren.