Het beoordelingssysteem

Het beoordelingssysteem is voor organisaties een uiterst belangrijk middel om de jaarlijkse ondernemingsdoelstellingen te realiseren.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Ook maakt het systeem het mede mogelijk de voorgenomen prestaties praktisch te vertalen naar de individuele werknemer op “werkvloer”, die te faciliteren en beter te beheersen. 

Anderzijds koppelt het beoordelingssysteem de organisatorische doelen (prestaties) aan het leveren van “tegenprestaties” voor het personeel.

Op afdelingsniveau worden doelen en targets geformuleerd en vertaald op het niveau van elk individuele werknemer. Tevens worden de jaardoelstellingen voor eenieder gepland.

Hierbij worden periode-targets voor de werknemers opgesteld en de competentie-eisen (vaardigheden). Zo ontstaan zogenaamde kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor elke individuele werknemer. Dit maakt betere sturing van individuele prestaties mogelijk.

De prestatie-indicatoren en targets worden bij de werknemers op bepaalde momenten in het jaar formeel en informeel door de leidinggevende getoetst. Formeel vindt die toetsing in een of meerdere functioneringsgesprekken plaats. 

In de jaarlijkse beoordelingsgesprekken worden de geleverde prestaties van de werknemer officieel geevalueerd en wordt er door de leiding een eindoordeel geveld over het algehele functioneren van werknemer en zijn of haar teambijdrage.    

Afsluitend worden consequenties getrokken voor de beloning en ontwikkeling van elke medewerker. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden besproken en aan de hand van de geleverde prestaties ingevuld.

De besluiten over de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, de competenties, worden vaak in een persoonlijke ontwikkelingsplannen (Pop’s) vastgelegd. 

In feite kan het beoordelingssysteem en haar fasen aan leidinggevenden verduidelijkt worden met de navolgende vijf vragen:

  • Wat wordt van mij als leider van deze afdeling door de organisatie verwacht en hoe ga ik dat realiseren met mijn mensen?
  • Wat verwacht ik als leidinggevende van jou als werknemer dit jaar?  
  • Hoe gaat het met jouw werk als werknemer in mijn team?
  • Hoe heb jij het als werknemer dit jaar gedaan?
  • Hoe waardeer en ontwikkel ik jou als werknemer van onze organisatie?