Het gespreksplan

Lastige gesprekken Sommige functioneringsgesprekken kunnen lastig zijn omdat de medewerker bijvoorbeeld teveel aan het woord is, of juist te weinig. Welke van de hierboven verschillende gespreksvaardigheden zou je hierbij kunnen gebruiken? Gespreksmethode medewerker Gespreksvaardigheid leidinggevende

Niet willers Doorvragen

Zwijgzame Open vragen / actief luisteren / samenvatten

Verwijters Er doorheen kijken: waar gaat het echt om?

Zwartkijkers / bergen zieners Problemen analyseren / doorvragen

Het houden van functioneringsgesprekken vraagt veel van de gespreksvaardigheden van de leidinggevenden, zoals: actief luisteren; samenvatten; vragen stellen; doorvragen; met feedback kunnen omgaan; ordenen; op gevoelens kunnen reageren; adviseren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie