Het gespreksplan

Lastige gesprekken.

Sommige functioneringsgesprekken kunnen lastig zijn omdat de medewerker bijvoorbeeld teveel aan het woord is, of juist te weinig.

Welke van de verschillende gespreksvaardigheden zou je hierbij kunnen gebruiken?

 • Niet willers: Doorvragen
 • Zwijgzame: Open vragen / actief luisteren / samenvatten
 • Verwijters: Er doorheen kijken: waar gaat het echt om?
 • Zwartkijkers / bergen zieners: Problemen analyseren / doorvragen

Het houden van functioneringsgesprekken vraagt veel van de gespreksvaardigheden van de leidinggevenden, zoals:

 • actief luisteren;
 • samenvatten;
 • vragen stellen;
 • doorvragen;
 • met feedback kunnen omgaan;
 • ordenen;
 • op gevoelens kunnen reageren;
 • adviseren.