Het gespreksplan

Lastige gesprekken.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Sommige functioneringsgesprekken kunnen lastig zijn omdat de medewerker bijvoorbeeld teveel aan het woord is, of juist te weinig.

Welke van de verschillende gespreksvaardigheden zou je hierbij kunnen gebruiken?

 • Niet willers: Doorvragen
 • Zwijgzame: Open vragen / actief luisteren / samenvatten
 • Verwijters: Er doorheen kijken: waar gaat het echt om?
 • Zwartkijkers / bergen zieners: Problemen analyseren / doorvragen

Het houden van functioneringsgesprekken vraagt veel van de gespreksvaardigheden van de leidinggevenden, zoals:

 • actief luisteren;
 • samenvatten;
 • vragen stellen;
 • doorvragen;
 • met feedback kunnen omgaan;
 • ordenen;
 • op gevoelens kunnen reageren;
 • adviseren.