Meer dan 1 miljoen lastige functioneringsgesprekken

De Nederlandse beroepsbevolking telt meer dan 7,7 miljoen mensen waarvan 4,3% werkzoekend is (nov.’11).  In 2010 gaf 79% van de werkzame beroepsbevolking aan tevreden te zijn over hun werk.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Een eenvoudige rekensom maakt duidelijk dat er in ons land dus 1,5 miljoen werknemers zijn die beduidend minder tevreden zijn over hun werk. Bij 64% van iedere werknemer wordt op jaarbasis minstens 1 functionerings- of beoordelingsgesprek afgenomen.

Leidinggevenden worden gemiddeld hier dus in 21% van alle gesprekken mee geconfronteerd.

Concreet betekent dit dat op grond van de werknemersontevredenheid al 1 miljoen lastige gesprekken met werknemers moeten worden gevoerd (Bronnen: CBS, Loonwijzer enquete 2008).  

Cijfers over de arbeidsomstandigheden voor functioneringsgesprekken

Het functioneren van werknemers wordt mede bepaald door de arbeidsomstandigheden. Onderzoek door het CBS, geeft aan dat de arbeidsomstandigheden in Nederland nog steeds voor verbetering vatbaar zijn.

Rond de 23% van de werknemers gaf in 2010 aan hier niet tevreden over te zijn.

De Arbo-wet verstaat onder arbeidsomstandigheden bewust ook de sfeer op het werk. Goede functioneringsgesprekken behandelen dan ook dit belangrijk gegeven. En niet geheel onterecht ……….

Pesten op het werk in Nederland blijkt namelijk relatief veel voor te komen. Iets meer dan 7% van de werknemer geeft aan weleens, vaak of zeer vaak gepest te zijn geweest door hun leidinggevende of door hun collega’s.

Intimidatie op het werk blijkt evenzeer een probleem. Bijna 10% van de werknemers geeft aan dat ze dit ervaren hebben. Beide onderwerpen spelen dus, en verdienen aandacht in de functioneringsgesprekken.

Lichamelijk geweld komt in de werkkring weinig voor. 0,5% van de werknemers gaf in ditzelfde onderzoek aan hiervan slachtoffer te zijn geweest.

Ongewenste seksuele aandacht van collega’s of leidinggevenden heeft 1,8% ervaren.