Doe S.M.A.R.T., gebruik L.S.D.!!!

Gesprekstechnieken zijn van doorslaggevend belang voor functioneringsgesprekken.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

De SMART en LSD-methode zijn onder leidinggevend Nederland bijzonder populair. Kent u ze al………….?

De SMART methode

is een methode om doeltreffender en doelmatiger als leidinggevende te werken aan het oplossen van vraagstukken.

De vijf letters “SMART” vormen het begin van een afzonderlijk aandachtspunt dat telkens in acht moet worden genomen om succesvol te kunnen zijn.

S – staat voor het specifiek formuleren van een doelstelling. Ik wil goede functioneringsgesprekken houden is niet specifiek het is niet eenduidig. Ik wil dat iedereen van mijn werknemers meer tevreden dan vorig jaar is over hoe de gesprekken georganiseerd zijn wel.

M – voor het meetbaar maken van datgene wat men bereiken wil.

– voor activiteiten,

R – Realisme. Zijn de doelstellingen wel haalbaar of jagen we iets na dat we echt niet in huis hebben..

T – Tijdsgebondenheid, om te zorgen dat binnen een bepaalde periode het eindresultaat gerealiseerd dient te zijn.

De LSD – methode

Deze methode helpt u als leidinggevend uw medewerkers beter te begrijpen.
Het is een techniek die u in staat stelt beter te achterhalen wat men bedoeld te zeggen.

Om als het ware achter de woorden van iemand door te dringen. Zo kunt u onderlinge misverstanden en onbegrip meer uitsluiten. Ook hier vormt elke letter de beginletter van een actiepunt.

–  Luister naar wat er gezegd wordt en op welke manier. Let ook actief op de lichaamstaal en het stemgeluid van de medewerker. Ze kunnen ook informatie opleveren. Val nooit in de rede maar laat de persoon zoveel mogelijk uitspreken.

 Samenvatten wat er gezegd is.

D – Doorvragen naar de specifieke betekenis. Wat is erg, wat is veel, wat is initiatief etc.